GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015082015 Çeviri Eleştirisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


Çeviri eleştirisi üzerinde gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra özgün araştırmalara yönelmek


Dr. Öğr. Üyesi Dilek Altınkaya Nergis


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Çeviri eleştirisi ve çeviribilim ilişkisini anlamak
3 Çeviri eleştirisi ve çeviribilim ilişkisini irdelemek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çeviri eleştirisi üzerinde gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra özgün araştırmalara yönelmek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Çeviribilim ve uygulamaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Metis Çeviri Dergisi, Metis Yayınları, www.ceviribilim.com Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. München: Hueber 1982, 4.A. Zimmer, Rudolf (1981). Probleme der Übersetzung formbetonter Sprache. Ein Beitrag zur Übersetzungskritik, Tübingen Niemeyer Verlag, (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 181). ISBN 3-484-52087-6 Neubert, Albrecht/Kade, Otto (HG.): Neue Beiträge zu Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Frankfurt: Athenäum Verlag 1973 (Athenäum-Skripten Linguistik, 12). Nies, Fritz (HG.): Literaturimport und Literaturkritik: das Beispiel Frankreich. Tübingen: Narr 1996 (Transfer 9).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 10 80
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 4 4 3 4 4 3
ÖÇ 3 3 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek