GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015102015 Çeviri ve Disiplinlerarasılık Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


Disiplinler ve karşılıklı etkileşimlerinde çevirinin rolü, yeri, önemi ve bunların çeviri kuramları ışığında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Disiplinlerarası bir çalışma alanı olan çeviribilimin, disiplinlerarası yapısı ve diğer alanlarla kurduğu ilişkinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Faruk YÜCEL


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Çeviribilim alanın disiplerarasılığını anlamak
3 Çeviribilim alanın disiplerarasılığını irdelemek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Disiplinler ve karşılıklı etkileşimlerinde çevirinin rolü, yeri, önemi ve bunların çeviri kuramları ışığında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Disiplinlerarası bir çalışma alanı olan çeviribilimin, disiplinlerarası yapısı ve diğer alanlarla kurduğu ilişkinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Bulut, Alev: Basından Örneklerle Çeviride İdeoloji, İdeolojik Çeviri, Multilingual 2011


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 10 80
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 4 4 5 5 3
ÖÇ 2 5 3 5 4 4 4
ÖÇ 3 3 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek