GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015142015 Dilbilim ve Çeviri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


20. yy dilbiliminin başlıca kuramlarının irdelenmesi ve çeviribilim dilbilim ilişkisinin ortaya konulmasıdır.


Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ


1 Dilbilimde ve Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Dilbilim ve çeviri ilişkisini irdelemek
3 Dilbilim yöntemiyle çeviri sorunları anlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dilbilim ve çeviri sorunları dersinde, dilbilimin kuramsal verilerinin çeviri sorunlarına ne oranda çözüm sağlayabileceği sorgulanmaktadır


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Benveniste E.: Genel Dilbilim Sorunları, YKY, 1995, İstanbul. Vardar, B.: 20.yy. Dilbilimi: Kuramcılardan Seçmeler, Multilingual, 2002, İstanbul. Guirraud, P.Anlambilim, Kuzey Yayınları, 1983, İstanbul. Saussure, F. de: Genel Dilbilim Dersleri, Multilingual, 2000, İstanbul. Martinet, A: İşlevsel Genel Dilbilim, Multilingual, 2003, İstanbul. Wilss, Wolfram/Thome, Gisela (HG.): Aspekte der theoretischen, sprachenpaarbezogenen und angewandten Sprachwissenschaft. Saarbrücken 1974. Keller, Rudi (HG.): Linguistik und Literaturübersetzen. Tübingen: Narr 1997. Stolze, Radegundis: Hermeneutisches Übersetzen: linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Übersetzen. Tübingen, 1992. Jakobson, Roman: Linguistische Aspekte der Übersetzung. (1959) In: Wolfram Wills (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Darmstadt, 1981, S.189-198. Lörscher, Wolfgang. Translation Performance, Translation Process and Translation Strategies. A Psycholinguistic Investigation Language in Performance 4. Narr Verlag, 1991.. ISBN: 3-8233-4074-3


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 10 80
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 4 5 4 4 4
ÖÇ 2 3 3 4 4 3 4
ÖÇ 3 4 4 4 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek