GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015162015 Sözlü Çeviri Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin öğrenmiş oldukları sözlü teknikleri simulasyon ortamlarında/ gerçek konferanslarda uygulamasını sağlamaktır. Öğrencilerin gerçek ortamda eş zamanlı çevirinin yarattığı baskı altında çeviri yapması, karşılaştığı sorunları çözmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 sözlü çeviri teknikleri uygulamak
3 sözlü çeviride karşılaştığı sorunları çözmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Öğrencilere konu başlıklarının verilmesi - Öğrencilerin konuyla ilgili terimce hazırlaması - Eşzamanlı ve ardıl çeviri ortamlarının simule edilmesi - Gerçek konferans ortamında öğrencilere uygulama imkanı sunulması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Makaleler, konuşma metinleri, konferans kayıtları Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium Verlag/ Goethe-Institut, 2000. ISBN 3-89129-449-2 Salevsky, Heidemarie (HG.): Dolmetscher- und Übersetzerausbildung gestern, heute und morgen. Berliner Beiträge zur Translationswissenschaft. Akten des internat. wissenschaftlichen Kolloquiums der Dolmetscher- und Übersetzerausbildung Russisch an der Berliner Universität (1894-1994). Frankfurt u.a.: Lang 1996. Ammann, Marget: Kommunikation und Kultur. Dolmetschen und Übersetzen heute. Frankfurt/M, 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 10 80
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 4 4 4 4 3
ÖÇ 2 4 3 4 4 5 5
ÖÇ 3 4 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek