GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015062016 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Etiği Ders 1 2 3,00

Yüksek Lisans


Almanca


Bu dersin amacı öğrencilere çeviribilim alanındaki araştırma yöntem ve tekniklerini öğretmektir. Dipnot kullanma, kaynak gösterme, alıntı yapma, kaynakça hazırlama gibi akademik yazma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT


1 Araştırdığı kaynaklardan yaralanarak yeni metinler oluşturmak
2 Bilimsel yazım kurallarına uygun makale ve projeler geliştirmek
3 Alanı ile ilgili konularda bilimsel verileri değerlendirmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders için seçilen temel kaynak kitaplardan iki tanesi öğrencilere sunum ödevleri verilerek birlikte okunur ve tartışılır. Öğrencilerin: Alıntı yapması, Dipnot kullanımı, Araştırma planı hazırlaması Araştırma ilkelerine sadık kalması, Çeviribilimde araştırma ilkelerini öğrenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Barzun Jacques ve Henry F. Graff. 1993. Modern Araştırmacı. Çeviren: Fatoş Dilber. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Becker, Howard S. 1986. Writing for Social Scientists. Chicago and London: The University of Chicago Press. Chesterman, Andrew. 1997. Memes of Translation,.John Benjamins Publishing.. Munday, Jeremy. 2001. Translation Studies: Theories and Applications. Londra: Routledge. Özlem, Doğan. 2003. Bilim Felsefesi. İstanbul: İnkilap Yayınevi. Williams, Jenny ve Andrew Chesterman. 2002. The Map. Manchester: St.Jerome Publishing. Yazıcı, Mine. 2005. Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları, İstanbul: Multilingual. Williams, Jenny ve Chesterman, Andrew. The Map: A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. St Jerome Publishing: Manchester, 2002. Gutt, Ernst-August. ?Theoretical Account of Translation ? Without Translation Theory.? Target 4.2, 1992: 237-245. Lambert, Jose and Gorp, van Hendrik. ?On Describing Translations.? The Manipulation of Literature. Ed. Theo Hermans. London: Croom Helm, 1985. Lefevre, Andre ?Translation Studies: The Goal of the Discipline.? Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies with a Basic Bibliography of Books on Translation Studies. Ed. James Holmes, Jose Lambert, Raymond van der Broeck. Leuven: ACCO, 1978. Eco, Umberto (1998): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Übersetzt von Walter Schick. 7. Aufl. Heidelberg: C. F. Müller. Friedrich, Christoph (1997): Duden. Schriftliche Arbeiten im technisch-naturwissenschaftlichen Studium. Ein Leitfaden zur effektiven Erstellung und zum Einsatz moderner Arbeitsmethoden. Mannheim: Dudenverlag. Kruse, Otto (1997): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreib-blockaden durchs Studium. 5. Aufl. Frankfurt am Main: Campus-Verlag (Campus concret, 16). Kruse, Otto; Jakobs, Eva Maria; Ruhmann, Gabriela (1999): Schlüssel-kompetenz Schreiben: Konzepte, Methoden; Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule. Neuwied: Luchterhand. Narr, Wolf-Dieter; Stary, Frank (Hg.) (1999): Lust und Last des wissen-schaftlichen Schreibens. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer geben Studierenden Tips. Frankfurt am Main: Suhrkamp.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 1 8
Bireysel Çalışma 11 3 33
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 3 4 3 5 4
ÖÇ 2 4 4 5 5 3 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek