GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015022016 Belirli Konulu Çeviriler II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


Dersin amacı çeviri kuramını uygulama ile pekiştirmektir.


Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Terimbilime ilişkin kavramlara aşinalık sağlamak
3 Çevirmen biyografiler ve bibliyografiler hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çeviri aracılığıyla farklı uzmanlık alanlarından metinlerin irdelenmesi. Çözümleme dil kullanımı, biçem ve terimce kullanımını kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Öncü, Mehmet Tahir/ Sertdemir, Bahar Aliye/ Abacı, Gökhan (2017): Türkçe Çeviriler Bibliyografyası: Dünya Edebiyatından Çeviriler. İstanbul: Hiperlink Yayınları. Çeviribilim ve uygulamaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Metis Çeviri Dergisi, Metis Yayınları www.ceviribilim.com Almanca-Türkçe, Türkçe- Almanca Sözlükler Fluck, Hans R. Fachsprachen, UTB., ISBN 3-8252-0483-9 Arntz, Reiner (HG.): Textlinguistik und Fachsprache. Akten des internationalen übersetzungswissenschaftlichen AILA-Symposiums Hildesheim, April 1987. Hildesheim/ Zürich: Olms 1988. Laurén, Ch.; Myking, J.; Picht, H. (1998): Terminologie unter der Lupe. Vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig. Wien: TermNet. Mayer, Felix (1998): Eintragsmodelle für terminologische Datenbanken. Ein Beitrag zur übersetzungsorientierten Terminographie. Tübingen: Narr. Vlachopoulos, Stefanos (1999): Die Übersetzung von Vertragstexten: Anwendung und Didaktik. In: Sandrini, Peter (Hg.): Übersetzen von Rechtstexten. Sandrini, Peter, (2010) Fachliche Translation. In: Maliszewski, J. (Hg.) Diskurs und Terminologie beim Fachübersetzen und Dolmetschen. Discourse and Terminology in Specialist Translation and Interpreting. Frankfurt a.M.: Peter Lang. 31-51


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 5 40
Proje Hazırlama 1 40 40
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 236

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 3 3 5 5 4 5
ÖÇ 2 4 4 5 5 3 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek