GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YLDPR599 Dönem Projesi Ders 1 2 15,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında insan kaynakları yönetimine ilişkin 3 yarıyıl boyunca teorik olarak verilen bilginin öğrenciler tarafından uygulanabilirliği hedeflenmektedir. Öğrenciler uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri bitirme projeleri aracılığı ile teori ve uygulama bütünleşmesini görebilmektedir.


Danışman Öğretim Üyeleri


1 1. İleri düzeyde iktisadi ve finansal kavramları anlayabilme ve kullanabilme.
2 2. Literatür çalışması yapabilmek.
3 3. Analiz yapabilmek, sonuçları uygulayabilmek ve ekonomik tahminler yapabilmek.
4 4. Bilimsel çalışma yapabilmek.
5 5. Öğrenilen iktisadi bilgiyi günlük yaşamda uygulayabilmek.


Yok


Yok


Bu derste İşletme bilimine ilişkin 3 yarıyıl boyunca teorik olarak verilen bilginin öğrenciler tarafından uygulanmasını sağlayacak proje konuları verilecektir. Öğrencinin proje çalışması haftalık periyotlarla kontrol edilerek uygulamalı bir çalışma gerçekleştirmesi sağlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Bitirme Projesinin Kapsamının Açıklanması
2 Proje ile ilgili görüşme
3 Proje ile ilgili görüşme
4 Proje ile ilgili görüşme
5 Proje ile ilgili görüşme
6 Proje ile ilgili görüşme
7 Proje ile ilgili görüşme
8 ARA SINAV –Proje ile ilgili bir ara rapor sunulması
9 Proje ile ilgili görüşme
10 Proje ile ilgili görüşme
11 Proje ile ilgili görüşme
12 Proje ile ilgili görüşme
13 Proje ile ilgili görüşme
14 Proje ile ilgili görüşme
15 Proje ile ilgili görüşme
16 FINAL- Projenin Sunumu ve Sonuçlarının Tartışılması

• Bitirme Projesi Konusu ile İlgili kaynaklar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje Hazırlama 20 20 400
Proje Sunma 1 2 2
Proje Tasarımı /Yönetimi 25 2 50
Toplam İş Yükü (saat) 452

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek