GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035012016 Çevre Bilimine Giriş Ders 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik temel bilgi, ilke ve kurallar çerçevesinde sahip oldukları farklı mesleksel geçmişlerini çevreci bir bakış açısıyla bütünleştirebilecekler, insan ve çevre etkileşimlerini kavrayabileceklerdir, çevre bilimi kapsamında bilgi üretebilme yöntemine ulaşabileceklerdir.


Doç. Dr. H. Göknur ŞİŞMAN AYDIN


1 Çevreye yönelik bilimsel tanım, kavram ve kapsamları açıklayabilme; çevresel döngüleri (madde ve enerji), bilimsel yasa ve ilkeleri; çevre ve ekosistemlerin temel bileşenlerini ve karşılıklı etkileşimlerini açıklayabilme; Çevre olgusunu çeşitli bilim dalları kapsamında yorumlayabilme; Doğal çevre ve insan etkileşimleri yorumlayabilme
2 Doğal ve kültürel kaynakları tanımlayabilme, Kültürel değişimler sonucunda çevrede meydana gelen değişimler arasında ilişki kurabilme; Çevre ve alan kullanımları arasında ilişkileri kurgulayabilme ve bu kapsamda üretilen politikaları irdeleyebilme; Çevresel bilincin farklı düzeyleri arasında sorgulama yapabilme,
3 Kirlilik kaynaklarını tanımlayabilme, Yerel ve küresel ölçekte çevre sorunlarının temel nedenlerini tartışabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çevresel tanım, kavram ve kapsamlar; Çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik bilimsel yasa ve ilkeler; madde, enerji ve besin döngüleri; dünya üzerindeki belli başlı ekosistemler; Toprak, hava, su, biyoçeşitlilik gibi doğal kaynaklar; Kültürel kaynaklar; İnsan ve Çevre etkileşimleri; Nüfus hareketleri ve çevre etkileşimleri; Nüfus, kaynak kullanımı, çevresel bozunma ve kirlenme arasındaki etkileşimler; tarihi süreç içinde yaşanan büyük kültürel değişimler ve bunlara bağlı olarak meydana gelen çevresel değişimler; Kirlilik Kaynakları ve Sınıflandırılması; Yerel, Ülkesel ve küresel ölçekli çevre sorunları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevresel bilimine giriş, Çevre bilimi kavramı ve kapsamı
2 Çevre bilimi ve sürdürülebilirlik ilişkisi
3 Çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik bilimsel yasa ve ilkeler
4 Çevrenin biyotik ve abiyotik bileşenleri, işlevleri ve karşılıklı etkileşimleri,
5 Madde ve Enerji Döngüleri
6 Doğal Kaynaklar, Kirlilik kaynak çeşitleri, küresel etkileri ve etki düzeyleri : SU-1
7 Kirlilik kaynak çeşitleri, yerel ve bölgesel etkileri ve etki düzeyleri : SU-2
8 Arasınav
9 Su kaynakları yönetimi ve güncel yaklaşımlar
10 Nüfus hareketlerinin çevre üzerindeki etkisi Kültürel Kaynaklar, Günümüz toplumlarında çevre –insan ilişkileri
11 Doğal Kaynaklar, Kirlilik kaynak çeşitleri, etkileri ve etki düzeyleri : Toprak
12 Kirlilik kaynak çeşitleri, etkileri ve etki düzeyleri : HAVA
13 Küresel boyutta güncel çevre sorunları ve nedenleri, iyileştirme çabaları
14 Yerel ve ülkesel boyutta güncel çevre sorunları ve nedenleri
15 Çevre Bilinci ve Bu bilinci geliştirmeye yönelik yöntemler
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

“İnsan, Çevre ve Toplum”, 1992, Derleyen:Ruşen KELEŞ, İmge Kitapevi, ANKARA. Miller, G.T., 2000: Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya, (Ed. Ü. ERDEM, Çev: F. DOĞAN, Ü., ERDEM, E., HENDEN, E., ONOĞUR, M., ÖZTÜRK, İ., TÜRKAN, E., NURLU, U., SUNLU), Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No:1, İZMİR.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek