GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035032016 Canlılar ve Çevre Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, genel çevrenin esaslarına değinilerek, canlılar ve çevre arasındaki etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasının sağlanmasıdır. Bu dersin hedefi ise, çevredeki değişenlerin canlılar üzerinde meydana getirmiş olduğu etkilerin belirlenmesine yardımcı olmaktır.


Department Lecturers


1 Canlıların genel özellikleri ve sınıflandırılması
2 Çevrenin tanımlanması, ekolojide bazı temel kavramlar
3 Atmosfer ve canlılar, güneş radyasyonu ve canlılar
4 Dünya ekosistemlerinde yağış ve nem, ışık ve canlılar
5 Rüzgar ve canlılar, atmosferik basınç ve canlılar
6 Su kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri
7 Toprak kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri


Yok


Yok


Bu ders kapsamında, canlıların genel özellikleri ve sınıflandırılması, çevrenin tanımlanması, ekolojide bazı temel kavramlar, atmosfer ve canlılar, güneş radyasyonu ve canlılar, sıcaklık ve canlılar, dünya ekosistemlerinde yağış ve nem, ışık ve canlılar, rüzgar ve canlılar, atmosferik basınç ve canlılar, hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, suyun canlılar için önemi, sucul canlılar ve özellikleri, su kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri, ekolojik bir faktör olarak toprak, toprağın tanımı ve özellikleri, toprağın yapısı, dünyadaki toprakların sınıflandırılması, canlılar açısından toprağın önemi, canlılar ve toprak arasındaki ilişkiler, toprak kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri, canlılarda besin ve beslenme davranışları ile biyolojik ilişkiler üzerinde durulmaktadır


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Canlıların genel özellikleri ve sınıflandırılması
2 Çevrenin tanımlanması, ekolojide bazı temel kavramlar
3 Atmosfer ve canlılar, güneş radyasyonu ve canlılar
4 Sıcaklık ve canlılar, dünya ekosistemlerinde yağış ve nem, ışık ve canlılar
5 Rüzgar ve canlılar, atmosferik basınç ve canlılar, hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri
6 Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri
7 ARA SINAV
8 Suyun canlılar için önemi, sucul canlılar ve özellikleri
9 Su kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri
10 Ekolojik bir faktör olarak toprak, toprağın tanımı ve özellikleri
11 Toprağın yapısı, dünyadaki toprakların sınıflandırılması, canlılar açısından toprağın önemi
12 Canlılar ve toprak arasındaki ilişkiler, toprak kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri
13 Canlılarda besin ve beslenme davranışları
14 Türler arası biyolojik ilişkiler
15 Dönem ödevi sunumları
16 FİNAL SINAVI

Miller, G.T., Living in the Environment. An Introduction to Environmental Science. Wadsworth Publishing Company Belmont. 6th edition. California, (1990). Miller, G.T., Environmental Science. Sustaining the Earth. Wadsworth Publishing Company Belmont. 3th edition. California, 1991. Smith, L.R., Elements of the Ecology. Harper and Row Publisher. 2 nd Edition. New York , (1986). White, I.D., Mottershead, D.N., Harrison , S., Environmental Systems. An Introductory Text. Oxford University Press (1989).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 241

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek