GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035052016 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Risk Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu kursun amacı, öğrencilere çevresel sorunlara sistematik ve analitik yaklaşımı ve risk yöntemine rehberlik kazandırmaktır. Böylece, öğrenciler çevresel çözümleri yeterli düzeyde öğrenmeye yönlendirilmektedir.


Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU


1 Çevresel Etki Değerlendirme Sürecini kavrayabilme
2 Risk Analizi ve değerlendirme sürecini kavrayabilme
3 Çevresel olguları, çevresel etki değerlendirmesi ve risk değerlendirmesi kapsamında ele alabilme


Yok


Yok


Çevresel etki değerlendirme çalışması hazırlıkları, Sucul ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları, Karasal ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları, Biyolojik ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları, Kültürel ve sosyoekonomik yönlerden çevresel etki değerlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi, Çevresel etki değerlendirme çalışmalarında ekolojik yaklaşım, Çevresel etki değerlendirme yöntemleri, Tehlike, türleri ve etkileri, Risk Analizi, Risk Değerlendirmesi, Risk Değerlendirmesinin Sınırları, Risk Yönetimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevresel etki değerlendirmesinin tarihçesi,
2 Çevresel etki değerlendirmesinin gelişimi,
3 Çevresel etki değerlendirme çalışması hazırlıkları,
4 Sucul ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları,
5 Karasal ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları,
6 Biyolojik ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları,
7 Kültürel ve sosyoekonomik yönlerden çevresel etki değerlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi,
8 Arasınav
9 Çevresel etki değerlendirme çalışmalarında ekolojik yaklaşım,
10 Çevresel etki değerlendirme yöntemleri.
11 Tehlike, türleri ve etkileri
12 Risk Analizi
13 Risk Değerlendirmesi
14 Risk Değerlendirmesinin Sınırları
15 Risk Yönetimi
16 Final Sınavı

Doğan, F . Uygulamalı Çevre Bilimi ve Çevre Epidemiyolojisi. I. Baskı. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, (1998). Çevre ve Orman Bakanlığı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı 2009 Davide Geneletti. Ecological evaluation for environmental impact assessment. 2009 Bindu N. Lohani, J. Warren Evans, Robert R. Everitt, Harvey Ludwig, Richard A. Carpenter, Shih-Liang Tu Environmental Impact Assessment for Developing Countries.1997


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 10 140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 32 32
Toplam İş Yükü (saat) 234

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek