GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035072016 Kimyasal Kirlenme Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Çevreyi kirleten kimyasal maddeler ve kaynakları kirleticilerin tepkimeleri ve kirliliğie karşı alınabilecek önlemler anlatılmaktadır.Öğrenci de çevre bilincinin geliştirilmesine çalışmaktadır.


Prof. Dr. Emür HENDEN


1 1. Çevre bilincinin artırılması
2 2.Hava kirliliğinin nedenlerini, sonuçlarını ve alınabilecek önlemleri anlama
3 3. Su kirliliğinin önemi, sonuçlarını ve alınabilecek önlemleri ve arıtma teknolojilerini öğrenme.
4 4. Toprak kirliliği neden,sonuç ve önlemlerini anlama
5 5. Hava ,Su ve toprak ortamında yürüyen Kimyasal tepkimeleri anlama ve öğrenme.
6 6. Hava, su ve toprak ortamlarında kirlilik tayinleri ve analitik sonuçların yasal önemini anlama ve öğrenme.


Yok


Yok


Çevre Kimyasına Genel Bakış, Hava Kirliliği , Hava Kirliliğinin Küresel Etkileri, Hava Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler, Hava Kirliliği Analizleri. Su Kirliliği, Atık Suların Arıtımı,Toprak Kirliliği, Su ve Toprak Kirliliği Analizleri ve yasal durum.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevre Kimyasına Genel bakış
2 Hava kirliliği
3 Hava kirliliği
4 Hava kirliliğinin küresel etkileri
5 Hava kirliliğinin küresel etkileri
6 Hava kirliliğini azaltma ve önleme yöntemleri
7 Hava kirliliği analizleri
8 Ara sınav
9 İçme Suları ve su kirliliği
10 Atık Su ve toprak kirliliği
11 Atık suların arıtımı
12 Toprak Kirliliği arıtımı
13 İçme ve Atık su analizleri
14 Atık su ve toprak analizleri
15 Analiz sonuçlarının sunumu ve yasal açıdan değerlendirilmesi
16 Final

1. S.E.Manahan. Environmental Science and Technology, Lewis Pub.,Boca Raton,1997. 2.R.E.Hester,ed.,Understanding Our Environment. The Royal Society of Chemistry, London 1986. 3. Current literature in the library and internet.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 23 23
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 2 20 40
Proje Sunma 2 10 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 20 80
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek