GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035092016 Çevre Planlama I Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, çevreyi oluşturan canlı ve cansız varlıkların, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerinin sağlanması yolunda, sorunları tanımlayabilecekler, bu sorunların çözümüne yönelik yöntem ve eylemleri belirleyebilecekler ve çevreyi ekolojik, ekonomik, işlevsel ve görsel olarak korumak, kullanmak ve geleceğe taşımakla ilgili plan kararlarını üretebilecekler ve irdeleyebileceklerdir.


Prof. Dr. Ümit ERDEM


1 Çevrenin temel bileşenleri olan canlı – cansız varlıklar ile doğal ve kültürel kaynakları sınıflandırabilme
2 Çevrenin temel bileşenleri olan canlı – cansız varlıklar ile doğal ve kültürel kaynakların envanterini çıkarabilme ve analiz edebilme,
3 Çevre etkileşimleri değer analizi yaparak plan kararlarına yönebilmek
4 Çevreyle ilgili konularda, bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilmek için gereksinim duyulan çok disiplinli çalışma ortamını oluşturabilme
5 İnsan – çevre etkileşimlerini, doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik yapı kapsamında, analiz edebilme,
6 Çevresel konulara yönelik sorunları tanımlayabilme,
7 Çevre planlama çalışmalarında kullanılabilecek plan çeşitlerini tanıyabilme
8 Çevre Planlama çalışmalarında kullanılabilecek planlama yöntemlerini tanıyabilme
9 Çevresel sorunları çözümünde, çevre bileşenleri arasında sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerin sağlanması yolunda uygun planlama yöntemlerini saptayabilme ve kullanabilme
10 Çevre Planlama çalışmalarında uygun planlama evrelerini oluşturabilme
11 Çevresel sorunları çözümünde, çevre bileşenleri arasında sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerin sağlanması yolunda uygun uygulama eylemlerini saptayabilme ve kullanabilme
12 Merkezi ve yerel yönetimlerce üretilen plan kararlarını karşılaştırmaları olarak irdeleyerek çevre dostu plan kararları üretebilmek..


Yok


Yok


Plana yönelik tanım, kavram ve kapsamlar; Çevrede sürdürülebilirliğe ulaşabilmek ve dengeli birlikteliklerin sağlanabilmesi kapsamında ilkelerin ortaya konulması; Plan çeşitleri; Çevre bileşenleri olarak canlı-cansız varlıklar, doğal ve kültürel kaynakların tanımlanması, sınıflandırılması ile etkileşimler ve uzmanlıklar kapsamında değerlendirilmesi; Doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik yapı kapsamında, insan – çevre ilişkilerinin tanımlanması ve etkilerinin değerlendirilmesi; Çevre Planlama çalışmalarına yönelik evrelerin tanımlanması; Çevre planlama yöntemlerinin tanımlanması; Uygulamaya yönelik eylemlerin tanımlanması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Plana yönelik tanım, kavram ve kapsamlar; Çevre-Plan ilişkileri
2 Planlama Çeşitleri
3 Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi kapsamında tanım ve ilkeler
4 Canlı-cansız varlıkların tanımlanması ve sınıflandırılması
5 Doğal ve kültürel kaynakların tanımlanması ve sınıflandırılması
6 Doğal ve kültürel kaynakların analizinde kullanılan yaklaşımlar
7 İnsan-çevre ilişkilerinin analizi ve değerlendirilmesi
8 Arasınav
9 Çevre planlama çalışmalarında aktivite ve ölçütlerin belirlenmesi
10 Çevre Planlama çalışmalarının evreleri- Sorunun tanımlanması
11 Çevre Planlama Çalışmalarının evreleri – ANALİZ - SENTEZ
12 Çevre Planlama Çalışmalarının evreleri – DEĞERLENDİRME
13 Çevre planlama çalışmalarında kullanılan yöntemler; Üst üste bindirme yöntemi; Leopold Matriks yöntemi;
14 Çevre planlama çalışmalarında kullanılan yöntemler; Leopold Matriks yöntemi
15 Çevre planlama çalışmalarında kullanılan yöntemler; Batella Çevre Sistemi;
16 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 55 55
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 55 55
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek