GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035112016 Çevre Ekonomisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; çevre sorunlarına ekonomik yaklaşımın ardındaki temel prensipleri, çevresel dışsallıklar ve potansiyel çözümlerin teorisini ve piyasa dışı değerleme yöntemlerini öğreterek; çevre ekonomisi alanındaki problemlerin analizinde deneyim kazanmalarını sağlamaktır.


Prof.Dr. Ela ATIŞ


1 Çevre sorunlarına ekonomik yaklaşımdaki temel prensipleri öğrenebilme
2 Piyasa dışı değerleme yöntemleri gibi çevresel problemleri analiz etme tekniklerini kavrayabilme
3 Çevre sorunlarını incelemede grafiksel analiz araçlarını kullanabilme
4 Mevcut çevresel sorunlarla ekonomik teşvikler arasındaki ilişkinin farkında olabilme
5 Doğal kaynak ve çevrenin kullanımı ve korunmasını kapsayan konuları anlayabilme ve analiz edebilme
6 Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla sorumluluk ve özgüven duygusunu geliştirebilme
7 Dönem ödevi hazırlama deneyimi ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi kazanabilme


Yok


Yok


• Ekonomi ve Çevre Arasındaki Bağlantılar • Çevre ve uluslararası ilişkiler • Kamusal Mallar, Dışsallıklar ve Dışsallıkların İçselleştirilmesi • Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma • Ekonomik Değerleme: Kavram ve Yöntemler • Fayda-Masrafların Ölçülmesi ve Analizi • Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları • AB ve Türkiye’de Uygulanan Çevre Politikaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi
2 Temel Kavramlar, Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşım, Ekonomi ve Çevre Arasındaki Bağlantılar
3 Ekonomik Büyüme ve Çevre Sorunları
4 Çevre ve uluslararası ilişkiler, Tarihsel gelişme sürecinde çevre sorunlarına ekonomik ve politik yaklaşımlar
5 Refah Ekonomisi, Mülkiyet Hakları ve Piyasa Başarısızlığı
6 Dışsallıklar ve Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Çözüm Alternatifleri
7 Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirliğin Ölçümü
8 Ara sınav
9 Ekonomik Değer, Kullanım ve Kullanım Dışı Değerler ve Ödeme İstekliliği
10 Fayda-Masrafların Ölçülmesi ve Analizi
11 Piyasa Dışı değerleme Teorisi ve Yöntemleri
12 Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları, Türkiye’nin Doğal Kaynak Potansiyeli
13 AB’de Uygulanan Çevre Politikaları
14 Türkiye’de Uygulanan Çevre Politikaları
15 Ödev Sunumları
16 Final Sınavı

1. Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007). Environmental Economics in Theory and Practice, ISBN: 139780333971376. 2. Kolstad, C.D. (2000).Environmental Economics, Oxford University Press, ISBN:0-19-511954-1. 3. Hartwick, J.M., Olewiler,N. (1998). The Economics of Natural Resource Use, ISBN: 0321014286. 4. Tietenberg, T. (2004). Environmental Economics and Policy, ISBN: 0321194128. 5. Karacan, A.R. (2007). Çevre Ekonomisi ve Politikası, E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:6, ISBN: 9789754837513.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 8 8
Bireysel Çalışma 14 11 154
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek