GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035132016 Arazi Kullanım Kararları ve Tarımsal Alan İlişkileri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda tarım alanlarının planlama kriterleri, tarım alanlarının önemi, çeşitleri ve ilgili mevzuat ışığında korunması yöntemlerini öğretmek hedeflenmektir.


Prof. Dr. M. Aydın GÜNEY


1 Tarım devrimi ve sonradan oluşan gelişmeler ışığında tarım alanları bilgisi.
2 Tarım alanlarının diğer alan kullanımlarıyla ilişkileri ve önemi bilgisi.
3 Tarım alanlarının korunmasına ilişkin mevzuat bilgisi.
4 Tarımsal sit kavramının geliştirilmesi ve buna ilişkin teknik ekonomik ve yasal dayanaklar bilgisi.


Yok


Yok


Tarihsel süreçte tarım alanlarının gelişimi ve çevresel etkileşimi, tarım alanlarının gruplandırılması, özellikleri, tarımsal alan kayıplarını nedenleri sonuçları, tarımsal alan koruma kriterleri ve önerileri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarım devriminden başlayarak tarım alanlarına olan baskı.
2 Tarımsal arazi kullanım biçimleri ve geçişler.
3 Tarımsal alan kaybı nedenleri ve sonuçları.
4 Ülkemizdeki tarımsal kaybı üzerine tartışmalar.
5 Bölgesel ölçeklerde çeşitli tipteki tarımsal alanların cumhuriyet döneminden itibaren kayıplarının irdelenmesi.
6 Ülkesel master alan kullanım planlamasının önemi ve çıkarılması yöntemleri.
7 Master plan içinde tarım alanlarının yeri hakkında tartışma.
8 Ara sınav
9 Doğal alanlar- tarım alanları ilişkileri.
10 Yerleşim alanları-tarım alanları ilişkileri.
11 Endüstriyel alanlar-tarım alanları ilişkileri.
12 Turizm ve rekreasyon alanlarla- tarım alanları ilişkisi
13 Koruma sitleri ile tarım alanları ilişkileri.
14 Tarım ve tarım dışı alan kullanımlarına ilişkin tartışmalar.
15 Tarımsal sit yapılabilirliği.
16 Final Sınavı

Basılmamış Ders Notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 11 154
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 241

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek