GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035172016 Sucul Canlılar ve Kirlenme İlişkileri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere sucul ekosistemlerdeki kirlik kaynaklarını ve bu kaynakların organizmalara olan etkilerini öğretmektir


Prof. Dr. Tuncer KATAĞAN


1 Sucul canlıların özelliklerini öğrenmek .
2 Su kirliliği ve çeşitlerini öğrenmek
3 Kirlilik nedeniyle sucu ortamda oluşan değişimleri algılamak
4 Katı madde kirliliğini kavramak
5 Radyoaktif kirliliği kavramak
6 Deterjan kirliliğini kavramak
7 Pestisid kirliliğini kavramak
8 Pollusyonun ekolojik etkilerini yorumlamak


Yok


Yok


Sucul canlılar, sucul ortamdaki kirlilik kaynakları ve bu kirlilik kaynaklarının ekolojik etkileridir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sucul ortam tanımı ve sucul ortam çeşitleri
2 Sucul canlılar ve özellikleri
3 Su kirliliği ve çeşitleri
4 Kirlenmiş sucul ortamların (dere,çay,deniz) gezilmesi-görülmesi ve örnekleme yapılması
5 Örneklemelerin incelenmesi ve indikatör türlerin belirlenmesi
6 Radyoaktif kirlilik
7 ARA SINAV
8 Deterjan kirliliği
9 Pestisid kirliliği
10 Katı madde kirliliği
11 Suda yaşayan organizmalarla kirlilik deneyleri nasıl yapılır? Deney organizmaları nasıl seçilir.
12 Seçilmiş kirleticilerle deney yöntemleri
13 Elde edilen sonuçları değerlendirilmesi
14 Mevcut bilimsel yayınların incelenmesi
15 Pollusyonun ekolojik etkilerinin yorumlanması
16 FİNAL SINAVI

D.J.Reish,P.S.Oshida,1986. Manua of methods in aquatic environment researgh. M.ÜNSAL,1998.Kirlilik Deneyleri-Yöntemler ve sonuçlarının değerlendirilmesi. P.PESSON,1976. La Pollution des eaux continentales : Incidences sur les biocénoses aquatiques


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 13 13
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 14 9 126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 233

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek