GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035192016 Çevresel Klimatoloji Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencilerin; hava, iklim ve iklim değişikliği ile ilgili kavramları tanıması; küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler ve bu değişimlerin nedenleri (doğal ya da insan kaynaklı iklim değişikliği) kavraması, iklim değişikliğinin çevre üzerinde olası etkileri ile iklimin korunmasına yönelik uluslararası eylemlerin açıklanmasıdır.


Assoc. Prof. Dr. Dr. ECMEL ERLAT


1 İklim sistemi ve bileşenleri arasındaki ilişkiyi kavramak
2 Küresel iklim sisteminde görülen değişimlerle ilişkili olarak iklim elemanlarında görülen değişiklik ve değişkenlikleri kavrayabilme
3 İklim sistemi üzerinde insan etkisini kavrayabilme


Yok


Yok


Bu amaca bağlı olarak işlenen konular: insan etkinlikleri ve iklim değişikliği, küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler, iklim modellerinin sonuçları, küresel iklim değişikliği öngörüleri, iklim değişikliğinin olası etkileri, küresel iklim sisteminin korunması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atmosfer, hava ve iklim, iklim sistemi kavramlar
2 Doğal sera etkisi; kuvvetlenmiş sera etkisi
3 Sera gazları ve aerosol’ler (sera gazlarının ve aerosol’lerin kaynakları ve sink’leri; ışınımsal kuvvetlenme)
4 Doğal ve insan kaynaklı iklim değişikliği
5 Küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler
6 Küresel sıcaklık yağış, buz-buzul örtüsü değişimleri, deniz seviyesi yükselmesi
7 İklim modellerinin sonuçları (atmosferik karbondioksit birikimi öngörüleri)
8 Arasınav
9 Küresel iklim değişikliği öngörüleri (küresel ortalama sıcaklık, yağış için öngörülen değişiklikler)
10 Küresel iklim değişikliği öngörüleri (deniz seviyesinde öngörülen değişiklikler)
11 Bölgesel iklim değişikliği öngörüleri
12 iklim değişikliğinin olası etkileri (doğal ekosistemler, su kaynakları üzerindeki etkiler)
13 İklim değişikliğinin olası etkileri (sosyo-ekonomik sistemler üzerindeki etkiler)
14 Küresel iklim sisteminin korunması (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi)
15 Küresel iklim sisteminin korunması (Kyoto Protokolü).
16 Final

Demir İ., Kılıç G.,Çoşkun M. 2007. Türkiye ve Bölgesi İçin PRECİS bölgesel iklim modeli çalışmaları. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK 2007, 11 - 13 Nisan, 2007, İTÜ, İstanbul. Morgan M. D. and Moran J. M. (1997) Weather and People. Prentice Hall Press, (200 pp.). Moran J. M., Morgan M. D. and Pauley P. M. (1997) Meteorology. Prentice Hall, New Jersey (530 pp.). Ruddiman W. F., Thomson J. S. (2001) The case for human causes of increased atmospheric CH4 over the last 5000 years. Quaternary Science Reviews 20: 1769–1777. Türkeş, M. (2008) İklim değişikliğiyle savaşım, Kyoto Protokolü ve Türkiye. Mülkiye 259: 101-131. Türkeş, M. (2001) Küresel iklimin korunması, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye. Tesisat Mühendisliği 61: 14-29, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 10 140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek