GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035312016 Çevresel Çalışmalarda İstatistik ve Kemometri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kimyasal maddelerin insan faaliyetleri sonucunda çevresel kompartımanlara girişi, biyotik ve abiyotik ortamlara dağılmaları ve yıkımlanmaları, ana yapı ya da parçalanma ürünlerinin besin zincirlerine dâhil oluşları ve insanlara ulaşmaları durumunda neden olabilecekleri toksik etkilerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Prof. Dr. Hilmi Orhan, Assoc. Prof. Dr. Hande Gürer Orhan


1
2
3
4
5


Yok


Yok


- Çevresel kompartımanlar, enerji ve madde döngüleri - Temel üreticiler, tüketiciler, besin zinciri, biyobirikim kavramları - Çevresel kirleticiler, özellikleri, kalıcılıkları, toksisite potansiyelleri - Ulusal ve uluslar arası çevre örgütlenmeleri, izleme çalışmaları - Çevre konusunda ulusal ve uluslar arası boyutlarda yasal düzenlemeler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

1) Shawn IC, Chadwick J. Principles of Environmental Toxicology. Taylor and Francis, (1999). 2) Hughes W. Essential of Environmental Toxicology, Taylor and Francis, (1996). 3) Klaassen CD. Casarett and Doull’s Toxicology. 5th Edition, McGraw-Hill (2001). 4) Kışlalıoğlu M ve Berkes F. Çevre ve Ekoloji. Remzi Kitabevi, İstanbul (1993).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek