GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035352016 Uzaktan Algılamaya Giriş ve Çevresel Kullanım Alanları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları ile veri toplama, yorumlama ve üretilen verilerin CBS kurallarına göre veri tabanına girilmesi becerisinin kazandırılması.

Yok


Yok


Büyük alanlara dağılmış objelerin belirlenmesi, yerlerinin tanımlanması ve bir sistem düzeninde haritalanması amacıyla uzaktan Algılama tekniği ve coğrafi bilgi sistemlerinin tanıtılması, bu amaçla kullanılan temel bilgiler, yöntem, yazılım ve donanımların öğretilmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

1. Kurucu, Y. 2001. Lecturer notes on RS and GIS. 2. Lillesand. M. T. And Kiefer W.R.. 1999. Remote sensing and Image Interpretation.University of Wisconsin. Madison., 4th ed. ISBN 0- 471-25515-7 , john Wiley & Sons, inc. NY. 3. Fundamentals of Remote Sensing, Canada Centre for Remote Sensing 4. Shrestha. D.P., 1991. Digital Image Processing of Remote Sensing Data. International Institute For Aerospace and Sciences. 1945Blv., Enschede, Holland. 5. Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 5.Baskı (2009), s.480, ISBN 975-97369-0-X, İstanbul. 6. Buiten. J.H. and Clevers J.G.P., 1993. Land Observation By Remote Sensing. Wageningen Agricultural Faculty, Holland. Gordon and Breach Science Publishers S.A. 7. Worboys M.F., 1995. GIS : A Computing Perspective. Department of Computer Science, Universty of Keele, Keele, UK. Taylor and Francis Ltd.1 Gunpowder Square, London EC4A 3DE. UK


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek