GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035372016 Deri Sanayide Atık Azaltma ve Geri Kazanım Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek LisansBu dersin amacı; deri sanayinin oluşturduğu çevresel yükün azaltılması açısından yapılan çevre dostu prosesleri tanımlayarak, geri kazanım ve atıkların azaltılması konusundaki iyi uygulamalar için tasarım ve teknolojilerin aktarılmasıdır. Sürdürülebilirlik stratejileri açısından iyi uygulamaların sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.


Prof. Dr. Bahri BAŞARAN


1 Endüstriyel kirlilik hakkında genel değerlendirmelerin yapılabilmesi
2 Türk ve dünya deri sanayinin yapısal özelliklerinin değerlendirilmesi
3 Deri sanayi üretim teknolojilerinin kavranması
4 Tabaklama öncesi ve sonrası işlemlerdeki kirlilik yükleri konusunda birikim oluşturma
5 Deri sanayinde atık azaltma olanakları konusunda proses modelleri ve tasarımları oluşturabilme
6 Kimyasal tüketimin azaltılası ve kimyasal güvenlik kavramlarına dayalı model uygulamaların tasarımlanabilmesi
7 Proses bazında geri kazanım uygulamalarının kavranılması
8 Deri sanayi atıkları için temel kirlilik parametrelerin kavranılması
9 Karbon ayak izi değerlendirmelerinin yapılabilmesi
10 Teknolojik düzeye bağlı çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik çalışmalarının kavranılması
11 Verimlilik açısından değerlendirmelerin yapılması


Yok


Yok


Dünya, AB Ülkeleri ve Türkiye’de deri sanayinin yapısı ve üretim teknolojileri ve modelleri, günümüz üretim teknolojileri ve çevresel etki/kirlilik açısından genel değerlendirme, Tabaklama öncesi işlemler ve tabaklama sonrası işlemlerde kirlilik parametreleri, Kimyasal tüketiminin azaltılması, atık azaltma ve geri kazanım uygulamaları, Karbon ayak izi, Sürdürülebilirlik açısından Türk ve dünya deri sanayi, iyi uygulamalara dayalı modellerin tanımlanması, sosyal ve çevresel göstergeler, verimlilik ve ekonomik modeller


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünya üzerinde deri üretiminin haritalanması
2 Türk deri sanayinin yapısı
3 Günümüz üretim teknolojileri ve üretim modellerinin çevresel etkileri
4 Tabaklama öncesi ve tabaklama sonrası işlemlerde kirlilik parametreleri
5 Kimyasal tüketimi ve kimyasal kullanım güvenliği
6 Atıkların azaltılması ve teknolojik hedefler
7 Atık yönetimi uygulamaları
8 Ara sınav
9 Geri kazanım ve yeniden kullanım olanakları
10 İyi uygulamaları dayalı modellerin tanımlanması
11 Sürdürülebilirlik açısından Türk deri sanayi
12 Karbon ayak izi ve deri sanayinin değerlendirilmesi
13 Deri sanayi için sosyal ve çevresel göstergeler
14 Üretim verimliliği ve ekonomik modeller
15 Final Sınavı
16

1.Tanning Technology, The Science of Leather, Anthony D Covington 2.Conservation of Leather and related materails 3. From Collagen to Leather-The theoretical background 4. Fundamentals of Leather Manufacture 5. Social and Environmental Report the European leather industry


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Uygulama/Pratik 13 2 26
Rapor Hazırlama 1 24 24
Proje Hazırlama 1 34 34
Proje Sunma 1 2 2
Seminer 1 2 2
Bireysel Çalışma 1 40 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3 3 4 4 2
ÖÇ 4 4 3 3 4 5
ÖÇ 5 4 3 3 4 5
ÖÇ 6 4 3 3 4 4
ÖÇ 7 3 4 3 4 5
ÖÇ 8 5 4 4 5 5
ÖÇ 9 5 4 5 4 4
ÖÇ 10 4 4 2 4 5 5
ÖÇ 11 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek