GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035392016 Deri Sanayi ve Çevre İlişkileri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek LisansDeri sanayinin özelliklerini çevre ile olan ilişkilerini kavraması, çevreye olan etkileri hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve bu bilgileri deri sanayinde kullanabilmesi, çevre kirliliği ve deri sanayinin çevreye olan etkisinin farkına varabilmesi ve sorgulayabilmesi öğrencilerin bilgi kazanmasını sağlamak


Prof.Dr. Bahri Başaran


1 Deri sanayi tanımlayabilme
2 Deri sanayinin atıklarını tanımlayabilme, sınıflandırabilme
3 Deri sanayinde kullanılan kirletici maddeleri sınıflandırabilme
4 Deri sanayinin çevreye olan etkilerini tanımlayabilme
5 Deri sanayinin çevreye olan etkileri ile ilgili öğrendiği bilgiyi kullanabilme, anlatabilme

Birinci Öğretim


Yok


YokHafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Deri sanayinin tanıtılması
2 Deri Sanayi atıklarının genel özellikleri
3 Deri üretim aşamaları ve ortaya çıkan atık turlerinin öğrenilmesi
4 Deri üretim aşamaları ve ortaya çıkan atık turlerinin öğrenilmesi
5 Deri üretim aşamaları ve ortaya çıkan atık turlerinin öğrenilmesi
6 Deri üretiminde kullanılan kimyasalların Üretim sırasında ve kullanım sırasındaki etkileri
7 Ödev Sunumları
8 ARA SINAV
9 Deri üretiminde kullanılan kimyasalların Üretim sırasında ve kullanım sırasındaki etkileri
10 Sıvı atıklar ve özellikleri
11 Sıvı atıkların tekrar kullanım olanakları
12 Katı atıklar ve özellikleri
13 Katı atıklar, değerlendirme yöntemleri
14 Katı atıklar, değerlendirme yöntemleri
15 Ödev Sunumları
16 FİNALYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 3 15 45
Proje Sunma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 75 75
Ev Ödevi 2 25 50
Toplam İş Yükü (saat) 228

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2 2 3
ÖÇ 3 3 1 3 2 3
ÖÇ 4 3 3
ÖÇ 5 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek