GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035412016 Çevrede ve Gıdalarda Radyoaktivite Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Radyoekoloji çevre ile radyoaktivitenin etkileşmesi üzerine kurulmuş çok disiplinli bir bilim dalıdır. Bu temele dayalı olarak bu dersin amacı, radyoaktivitenin bitki ve hayvanlardaki negatif etkisi ve yanı sıra gıdalardaki radyoaktif kontaminasyonun insan sağlığı üzerine etkisinin anlaşılması için gerekli alt yapının oluşturulmasıdır.


Prof.Dr.Günseli YAPRAK


1 Doğal ve yapay radyoaktivite üzerine gerekli bilgilerin üretilmesi ve bu bilgilerin radyasyonun zararlarından çevrenin korunması üzerine uygulanabilirliğini sağlayabilme
2 Temel bilgi ve ilkeler çerçevesinde çevreye yönelik radyoekolojik incelemelerde bulunabilme
3 Radyonüklitlerin taşınım yollarının analizini yapabilme ve ekosistemlerin korunabilmesi açısından kritik taşınma yollarını değerlendirebilme
4 Çevredeki ve gıdalardaki radyoaktiviteyi radyolojik risk açısından değerlendirebilme ve doz-risk tahminleri yaparak gerekli önlemleri uygulamaya koyabilme yeteneği
5 Radyoaktif kirlenme seviyelerini belirlemeye yönelik ölçüm tekniklerini anlayabilme ve radyasyon tipine göre ölçüm sistemlerini belirleme becerisi kazanma
6 Radyasyondan korunma konusunda toplumsal bilincin geliştirilebilmesi yönünde uygulamaya geçebilme yeteneği kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Radyoaktivite, doğal ve yapay radyonüklitler, radyasyon kaynakları, hava, su ve topraklarda radyonüklit aktivite konsantrasyonları, radyonüklit taşınım yolları ve modelleri, radyoaktivitenin bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisi, gıdalarda ve yiyecek ham maddelerinde radyonüklitler, radyasyon ölçüm sistemleri, nükleer ve diğer radyoaktif materyallerin yasa dışı ticaretini engelleme yöntemleri, çevresel materyallerde ve yiyeceklerde radyoaktivite ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, gıda ışınlamasının mikrobiyolojik, besinsel ve temel fonksiyonlar açısından değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Radyonüklitler ve radyoaktivite
2 Radyonüklit Kaynakları
3 Havada Radyoaktivite
4 Sularda Radyonüklit Konsantrasyonları
5 Sularda Radyonüklit Konsantrasyonları
6 Radyonüklit Taşınım Yolları ve Modelleri
7 Radyoaktivitenin Bitki ve Hayvanlar Üzerindeki Etkisi
8 Gıdalarda ve Yiyecek Ham Maddelerinde Radyonüklitler
9 Radyasyon Ölçüm Metotları
10 Nükleer ve Diğer Radyoaktif Materyallerin Yasa Dışı Ticaretini Engelleme Yöntemleri
11 Radyasyondan Korunma Programları ve Yasal Düzenlemeler
12 Gıda Işınlamasının Mikrobiyolojik, Besinsel ve Temel Fonksiyonlar Açısından Değerlendirilmesi

Micheal Pöschl and Leo M.L. Nollet, Radionuclide Concentrations in Food and the Environment, Taylor and Francis, 2007. YARDIMCI KİTAPLAR: UNSCEAR Reports (1982, 1988, 1993, 2000) United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Sources and effects of Ionizing Radiation


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 37 37
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Ev Ödevi 8 4 32
Toplam İş Yükü (saat) 153

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek