GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035022016 Çevre Sağlığı Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


İnsan topluluklarının sağlığı ile çevresel tehlikeler arasındaki ilişkiler arttıından dolayı, genel yöneticiler, halk sağlığı yöneticileri, politikacılar ve halkın ilgisi de aynı ölçüde artmaktadır. Bu ders; çevrede mevcut fiziksel ve kimyasal ajanların sağlık etkilerini, onların kendilerine has uygulamışlarını da hesaba katarak, temel çevre sağlığı problemlerini ve özellikle biyolojik ajanlar başta olmak üzere, çevre sağlığı sorunlarında ki yaklaşım prensiplerini göz önünde tutan bir yaklaşım kullanarak öğretim sağlamayı hedefler.


Doç.Dr. Hür Hassoy


1 Çevre ve sağlık arasındaki ilişki anlayabilmek
2 Çevre sağlığının önemini kavrayabilmek
3 Çevre sorunlarını, çevre sağlığı kapsamında yorumlayabilmek
4 Çevresel etmenlerin hastalıklarla olan ilişkisini anlayabilmekYok


Çevre sağlığının temel konuları, çevre sağlının tanımı, amacı ve özellikleri, gelişme aşamaları, İçme-kullanma suları, Katı ve sıvı atıklar, Kirlenme, Ekoloji, Besin sanitasyonu, Barınma yerlerinin sanitasyonu, Hava kirlenmesi, Gayri sıhhi müesseseler, Vektör kontrolü, Evsel sıvı atıklar kontrolü, çevre sağlığı ile ilgili mevzuat, teşkilat, yetki ve sorumluluklar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevre sağlığının temel konuları,
2 Çevre sağlının tanımı, amacı ve özellikleri
3 Gelişme aşamaları,
4 İçme-kullanma suları,
5 Katı ve sıvı atıklar,
6 Kirlenme,
7 Ekoloji,
8 Arasınav
9 Besin sanitasyonu,
10 Barınma yerlerinin sanitasyonu,
11 Hava kirlenmesi,
12 Gayri sıhhi müesseseler,
13 Vektör kontrolü,
14 Evsel sıvı atıklar kontrolü,
15 Çevre sağlığı ile ilgili mevzuat, teşkilat, yetki ve sorumluluklar
16 Final Sınavı

Çevre Sağlığı Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla - Çağatay Güler Çağatay Güler Palme Yayınevi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek