GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035122016 Biyolojik Zenginliklerimiz ve Korunması Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere biyolojik çeşitlililik ve önemini, dünyamızın ve ülkemizin biyoçeşitlilik kaynaklarını öğretmektir


Prof. Dr. Tuncer KATAĞAN


1 Biyolojik çeşitliliğin ve öneminin kavranılması ve yaygınlaştırılması
2 Biyolojik çeşitlilik tiplerinin farkındalığının öğrenilmesi
3 Çeşitliliğin artması veya azalmasının nedenleri
4 Ekosistemlerin karalılığı ve işleyişinin öğrenilmesi ve kavranılması
5 Biyoçeşitliliğin belirleyici parametrelerinin algılanması ve uygulanması
6 Biyoçeşitliliğin kullanımının sonuçları ve insan aktivitelerinin etkisinin kavranması
7 Koruma stratejilerinin belirlenmesi
8 Dünya ve ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin oransal olarak algılanması


Yok


Yok


Biyoçeşitlilik ve önemi, biyoçeşitlilik tipleri, Ekosistemlerin işleyişi, belirleyici parametreler,koruma stratejileri, dünyamızın ve ülkemizin biyoçeşitlilik kaynakları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyolojik çeşitlilik ve Önemi
2 Biyolojik çeşitlilik tipleri
3 Çeşitliliğin artması veya azalması
4 Bolluk ve kompozisyon
5 Ekosistemlerin kararlılığı ve işleyişi
6 Biyolojik çeşitliliğin belirleyici parametreleri
7 ARA SINAV
8 Çeşitliliğin kullanılması ve insan etkisi
9 Öncelikli koruma stratejileri
10 Biyolojik çeşitliliğin dünyada ve ülkemizdeki dağılımı.
11 Sulak alanların önemi
12 Biyolojik çeşitliliğin korunması
13 Doğayı koruma alanındaki uluslararası anlaşmalar
14 Türkiyede çevre koruma ve mevzuatı
15 Dönem projesi sunumları
16 FİNAL SINAVI

TÇV,1987. Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri. TÇV, 1987. Ortak geleceğimiz G.Taylor Miller,1990.Living in the environment


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 8 112
Toplam İş Yükü (saat) 235

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek