GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035142016 Dünya Ekosistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, yeryüzündeki değişik ekosistemleri tanıyabilecek ve dünyamıza bütüncül yaklaşabilecekler, böylece küresel düşünce ve yaklaşımları irdeleyebilecek, sorgulayabilecek ve değerlendirebileceklerdir.


Prof. Dr. Ümit ERDEM


1 Ülkemizdeki belli başlı ekosistem tiplerini tanıyabilme;
2 Sulak alan ekosistemi, kıyı ekosistemi gibi özellikli ekosistemleri tanıyabilme
3 Başlıca biyom tiplerini tanıyabilme,
4 Ekosistemlerin başlıca bileşenlerini tanımlayabilme,
5 Organizma, populasyon, komünite ve ekoloji gibi temel kavramları ÖĞRENME ÇIKTILARI tanımlayabilme,
6 Ekosistemlerin dağılımlarını ve değişimlerini etkileyen faktörleri tanıyabilme ve sorgulayabilme,
7 Ekosistemlerin kendi öğeleri arasındaki ve diğer ekosistemler ile karşılıklı etkileşimlerini analiz edebilme,
8 Ekosistemlerin kalitesini analiz edebilmek kapsamında kullanılan indikatöleri (göstergeleri) tanıyabilme
9 Doğal yada insan kaynaklı olarak oluşan stres koşullarına, ekosistemlerin uyum gösterebilme şekillerini tanıyabilme,
10
11 Çevre, ekoloji ve ekosistemlere yönelik temel ilke, kavram ve kapsamları açıklayabilme,
12 Dünya üzerinde görülen belli başlı ekosistemleri tanıyabilme,


Yok


Yok


Çevre, ekoloji ve ekosistemlere yönelik tanım, kavram ve kapsamlar; Dünya kapsamında belli başlı ekosistemler; Başlıca biyom tipleri; Ekosistemlerin başlıca bileşenler ve etkileşimleri; Ekosistemler arası etkileşimler; özellikli ekosistemler; Ekosistemlerin dağılımını ve değişimini etkileyen faktörler; Ekosistemlerin kalitesini ölçmeye yönelik incelenebilecek indikatörler; Ekosistemleri etkileyen doğal ve insan kaynaklı stres koşulları; Ekosistemlerin stres koşullarına verdikleri tepkiler ve uyum süreçleri; Ekosistemler kapsamında sürdürülebilir ve dengeli birlikteleliklerin sağlanabilmesine yönelik izlenebilecek eylemler;


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevre, ekoloji ve ekosistemlere yönelik tanım, kavram ve kapsamlar
2 Başlıca biyomlar tipleri
3 Dünya kapsamında belli başlı ekosistemler ve etkileşimleri
4 Dünya kapsamında belli başlı ekosistemler ve etkileşimleri
5 Ülkemiz kapsamında belli başlı ekosistem tipleri ve etkileşimleri
6 Ülkemiz kapsamında belli başlı ekosistem tipleri ve etkileşimleri
7 Sulak alan ekosistemi, kıyı ekosistemi gibi özellikli ekosistemler
8 Arasınav
9 Ekosistemlerin dağılımını ve değişimini etkileyen faktörler
10 Ekosistemler üzerinde baskılara neden olan doğal değişimler
11 Ekosistemler üzerinde baskılara neden olan insan aktiviteleri
12 Örnekler kapsamında, oluşan baskılara ekosistemlerin verdiği tepkiler ve uyum süreçleri
13 Örnekler kapsamında ekosistemlerin kalitesini ölçmede kullanılabilecek indikatörler
14 Ekosistemlerin sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerinin sağlanması kapsamında izlenebilecek eylemler, planlama çalışmaları ve geliştirilen politikalar
15 Ekosistemlerin sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerinin sağlanması kapsamında izlenebilecek eylemler, planlama çalışmaları ve geliştirilen politikalar
16 FİNAL SINAVI


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 8 112
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek