GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035182016 Çevre Sosyolojisi ve Çevre Bilinci Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Çevre sosyolojisi kavramında çevre etiği ve çevre sosyolojisini anlama; Çevre,kentleşme ve kentlilik,insanlık tarihinde nasıl etikleşti ?.Türkiyenin çevreye yönelik yaklaşımları ve insanlık tarihinde çevre, ekonomik ve toplumsal tartışmaları anlama. Özellikle küresel etkiler bağlamında kent ve çevre problemleri anlaşılacaktır. Yerel,bölgesel,küresel yaşam koşullarındaki değişimin kent ve çevre problemleri üzerine etkisini anlamak.Sürdürülebilirlikte çevre etiği ve yurttaşlık kimliği anlayışının öneminin anlaşılması.


Prof. Dr. Ercan Tatlıdil


1 Çevre sosyolojisi kavramında çevre etiği ve çevre sosyolojisi
2 Küresel değişimde sürdürülebilir çevre anlayışı
3 Teorik çevre özelliklerinde sosyal,ekonomik, kültürel ve politik çevre sorunları
4 Çevre araştırma becerisi kazanmak


Yok


Yok


Sosyal bilim perspektifinde çevre sorunlarını anlama anlamlaştırma;Çevrenin teorik sınıflandırmaları bağlamında sosyal, ekonomik, kültürel yaklaşım ve politikaları. Türkiyede kırdan kente yönelik nüfus hareketlerinin kent altyapısı ve sosyal kültürel yaşam üzerine etkisi. Özellikle sosyal ve çevre faktörleri bağlamında çevre bilinci ve yurttaşlık anlayışı üzerine etkileri incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevre sosyolojisi kavramlarında çevre bilimi ve çevre etiği
2 Çevre, kentleşme kavramları ve bu kavramların insanlık tarihinde etikleşmesi.
3 Bölgesel ve küresel özellikler bağlamında günümüz kentlerinin gelişimi
4 Kültür, yurttaşlık kimliği ve çevre problemleri.
5 Kentsel yaşam kalitesi ve kentsel kirlenme ve çevre anlayışı.
6 Kentlerin doğal gelişimi ve sürdürülebilirlik
7 Kentsel nüfus artışının yaşam kalitesi ve etik üzerine etkisi
8 Arasınav
9 Planlı ve plansız yapılaşmanın yaşam alanları üzerine etkisi ve organizasyonlar
10 Öğrenci seminer sunumları
11 Öğrenci seminer sunumları
12 Sosyal ve doğal yapıdaki değişimi anlama ve çevre etiği
13 Avrupa Birliği’nde Sosyal ve doğal yapıdaki değişimi anlama ve çevre etiği
14 Küresel çevre anlayışında sosyal, ekonomik, kültürel değişim ve çevre ilişkileri
15 Sosyal ve çevre faktörlerinde çevre etiği ve yuttaşlık kimliği.
16 Final Sınavı

- Tatlıdil, Ercan (1989), Kentleşme ve Gecekondu. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay. No:47 , İzmir - Ida Susser (Edit), (2002). The Castells reader on cities and social theory, Blacwell publihs.USA&UK -“Kentle Bütünleşmenin Bir Yolu: Gecekondulaşma” E.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1, İzmir, 1987 -C.G.Pickvance(ed.);”Urban Sociology:Critical Essays” Tavistock Publications,1976. -“Kent Kültürü ve Boş Zaman Değerlendirme” I.Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri, 3-5 Kasım 1993, İzmir, Sosyoloji Derneği Yayınları III, Cilt:2, Ankara 1994, s.385. -“Türkiye’de Kentleşme ve İşgücünün Değişen Nitelikleri”, (Urbanization And Changing Of Manpower in Turkey) Sosyoloji Dergisi, E.Ü. Ed.Fak. Yay. No.4, s.59-72. -“Globalleşen Dünya’da Kent Kültürü’nün Önemi” Demokrasi kültürü ve globalleşme, I. Ulusal kültür kongresi 3-5 Kasım 1997, İzmir Kültür Sanat ve eğitim Vakfı Yayını, İzmir, 1998 - Kentleşme ve Göç,ed.İhsan Sezal, Sosyolojiye Giriş,Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, Ekim 2002,ss.403-446 - The Effects of Rapid Urbanization In a Turkish City, İzmir – Karşıyaka ; Coastal Zone Management In The Mediterranean Regions, Editors: D. Camarda, L.Grassini ,OPTIONS Mediterranean Seminars


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 11 154
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 250

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek