GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035202016 Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Kazandırılması Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Atık oluşumu, atıkların bertaraf edilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili genel bir bakış getirmektir


Prof. Dr. Jale YANIK


1 Atık yönetim stratejisi geliştirme.
2 Biyokimyasal ve termokimyasal dönüşüm teknolojileri ile atıkların değerlendirilmesinin öğrenilmesi.
3 Değişik atık akımlarının geri kazanımı veya tekrar kullanımını özendirmek için çeşitli ekonomik kazanımlar ve stratejilerin etkisini değerlendirme.


Yok


Yok


Atık oluşumu, atıkların sınıflandırılması, atıkların toplanması, taşınması ve depolanması, atıklardan kompost üretimi, biogaz üretimi, atıkların değerlendirilmesinde kimyasal/termokimyasal yöntemler, atıklardan enerji üretimi ve atık kontrol yönetmelikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atık oluşumu ve karekteristikleri
2 Atık yönetimi hierarşisi ve 3R konsepti
3 Atık yönetim politikaları. atık arıtma yöntemlerinin ekonomisi
4 Katı atıkların toplanması, transferi ve depolanması
5 Katı atıkdan gerikazanılabilir maddelerin kazanımı, donanım ve birim işlemler
6 Evsel atıklardan kompost üretimi
7 Biogaz üretimi
8 Arasınav
9 Atıklardan yakmayla enerji üretimi
10 Katı atıklar için dönüşüm teknolojisi: Gazlaştırma teknolojisi
11 Atık plastiklerin geri kazanımı
12 Atık Kağıtların gei kazanımı
13 Kauçuk-araba lastiği geri kazanımı
14 Tehlikeli atıkları arıtma metotları
15 Proje sunumu
16 Final Sınavı

The McGraw-Hill Recycling Handbook Herbert F.Lund, 2nd ed. ISBN 0-07-039156-4 Handbook of solid waste management, 2nd ed. Frank Kreith, George Tchobanoglous The McGraw-Hill ISBN 0-07-135623-1


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 3 2 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 25 75
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek