GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035222016 Çevre Planlama II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin çevre ve çevre planlamaya yönelik kavramları öğrenebilmelerini, çevrenin yapısını ve işlevlerini kavrayabilmelerini, çevrenin bileşenleri olan doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik kaynakları tanımalarını ve kaynakların önemini kavramalarını ve bu kaynakların analizine yönelik temel verileri ve araçları tanıyabilmelerini ve değerlendirebilmelerini, çevrenin planlanması, korunması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olabilmelerini ve çözümler üretebilmelerini, çevre planlama yöntemlerini örnek çalışmalar üzerinde karşılaştırabilmelerini ve kullanabilmelerini, çevre planlamaya yönelik uygulama çalışmalarını izleyebilmelerini, çevre planlamaya yönelik sorunların çözümünde fikir üretebilmelerini ve çevre güvenliliğinin önemini ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını algılayabilmelerini sağlamaktır.


Prof.Dr. Engin NURLU


1 Planlama sürecinde çevre planlama çalışmalarının önemini kavrayabilme
2 Çevrenin yapısı, bileşenleri ve işlevlerini kavrayabilme
3 Çevrenin planlanması, korunması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olabilme ve çözümler üretebilme
4 Ülkemizde çevre planlama çalışmalarını etkileyen yasa, yönetmelik ve uluslararası anlaşmaları tanıyabilme
5 Çevresel kaynakları analiz edebilme
6 Çevresel kaynakları – doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik kaynaklar olarak tanıma ve aralarındaki ilişkiyi kurabilme
7 Çevre planlama yöntemlerini örnek çalışmalar üzerinde karşılaştırabilme ve kullanabilme
8 Çevre planlamaya yönelik uygulama çalışmalarını izleyebilme
9 Çevre planlamaya yönelik sorunların çözümünde fikir üretebilme
10 Çevre güvenliliğinin önemini ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını algılayabilme


Yok


Yok


Çevrenin tanımı ve çevrenin bileşenleri arasındaki ilişkiler modeli, çevresel kaynaklar ve bu kaynakların analizi, çevrenin yapısı ve işlevleri, çevre planlama ve değerlendirme yöntemleri, üst üste bindirme yöntemi, çevre planlama çalışmalarında analiz süreci, çevre planlamada bilgisayar kullanımı, çevre planlamada veri yapıları, çevrenin planlanması, korunması ve yönetimi, çevresel değişimleri saptama ve izleme, bu kapsamda kullanılan araçlar, Türkiye’de çevre planlamayı etkileyen yasa, yönetmelik ve uluslararası anlaşmalar, çevre planlama çalışmalarına yönelik örnek çalışmaların sunulması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: kapsamı, gerekçesi ve önemi
2 Çevrenin tanımı, çevrenin bileşenleri arasındaki ilişkiler modeli
3 Çevreyi oluşturan abiyotik, biyotik ve kültürel bileşenler
4 Çevrenin yapısı ve işlevleri
5 Çevre mozaiğini oluşturan elemanlar
6 Kaynak tanımı ve çevresel kaynakların sınıflandırılması
7 Planlama süreci ve aşamaları
8 Ara Sınav
9 Çevre planlama ve değerlendirme yöntemleri
10 Çevre planlama çalışmalarında analiz süreci
11 Çevre planlamada bilgisayar kullanımı, çevre planlamada veri yapıları
12 Çevrenin planlanması, korunması ve yönetimi
13 Çevresel değişimi saptama ve izleme
14 Çevresel değişimi saptama ve izlemede kullanılan araçlar
15 Türkiye’de çevre planlama süreçlerini etkileyen yasa, yönetmelik ve uluslararası anlaşmalar
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

ÖNERİLEN KAYNAKLAR: 1. Selman, P. (2006). Planning at the Landscape Scale. Routledge, Taylor&Francis Group, ISBN 0415351421. 2. Steiner, F. (2008). The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, Island Pres, Second Edition. 3. Golley F. B. & Bellot J. (Eds.) (1999), Rural Planning from an Environmental Systems Perspective. Springer Verlag. 4. Marsh, W.M., (2010).Landscape Planning-Environmental Applications. John Wıley & Sons, Inc., New York, 5th Revised Edition. 5. Erdem, Ü., (Eds.), (2001). Çevre Bilimi-Sürdürülebilir Dünya. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No. 1, ISBN 0470570814. 6. Marsh, W.M. & Grossa, Jr. J., (1995). Environmental Geography-Science, Land Use, and Earth Systems. John Wiley & Sons, Inc., New York, Third Edition, ISBN 0471503967.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 9 126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 242

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek