GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035242016 Denizler ve Kirlenme Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, denizleri çeşitli yönleriyle ele alarak, deniz kirliliği konusunda detaylı bilgiler vermektir. Bu dersin hedefleri ise, denizlerle ilgili temel kavramlar hakkında kapsamlı bilgiler sunmak ve sonrada deniz yaşamı ile deniz kirliliği arasındaki arasındaki ilişkiler ve deniz kirlenmesinin kaynakları, izlenmesi ve önlenmesi konuları üzerinde durmaktır.


Prof. Dr. Uğur SUNLU


1 Deniz kirliliğinin tanımı yapılarak, denizlerin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerinin irdelenmesi.
2 Denizlerdeki biyojeokimyasal süreçler
3 Kirleticilerin sınıflandırılması yapılarak tehlikeli kimyasal atıkların tanımlama ve izlenmesinin yapılabilmesi
4 Kirleticilerin taşınımı yolları (noktasal ve noktasal olmayan kirleticiler, akarsularla, atmosferik girdiler) kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları,
5 Günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeylerini belirlemeye yönelik teknik ve yöntemlerin kullanılabilirliği, deniz kirliliğinin uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi,
6 Deniz kirliliği sonucunda meydana gelen değişimlerin canlılar üzerine etkilerinin belirlenmesi
7 Avrupa topluluğunun deniz kirliliği politikaları, deniz kirliliğini önlemek için yapılan ulusal düzenlemeler, deniz kirliliği konusundaki uluslararası anlaşmalar


Yok


Yok


Bu ders kapsamında, denizlerin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri, denizlerde biyojeokimyasal süreçler, deniz kirliliğinin tanımı, kirleticilerin sınıflandırılması, denizlerde kirletici kaynakları ve girdileri, denizel ortamlarda kirleticilerin hareket ve davranışları, kirleticilerin akarsularla taşınımı, atmosferik girdiler, kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları, günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeyleri, deniz kirliliğinin uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi, deniz kirliliğinin biyolojik izlenmesi, dünyadaki midye-izleme projeleri, insan gıdalarında toksik maddelerin sınır değerleri, Avrupa topluluğunun deniz kirliliği politikaları, deniz kirliliğini önlemek için yapılan ulusal düzenlemeler, Deniz kirliliği konusundaki uluslararası anlaşmalar konusunda bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Denizlerin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri,
2 Denizlerde biyojeokimyasal süreçler,
3 Deniz kirliliğinin tanımı, kirleticilerin sınıflandırılması,
4 Denizlerde kirletici kaynakları ve girdileri,
5 Denizel ortamlarda kirleticilerin hareket ve davranışları,
6 Kirleticilerin akarsularla taşınımı, atmosferik girdiler,
7 RAPOR HAZIRLIĞI
8 VİZE SINAVI
9 Kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları,
10 Günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeyleri, deniz kirliliğinin uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi, deniz kirliliğinin biyolojik izlenmesi,
11 Dünyadaki midye-izleme projeleri, insan gıdalarında toksik maddelerin sınır değerleri,
12 Avrupa topluluğunun deniz kirliliği politikaları,
13 Deniz kirliliğini önlemek için yapılan ulusal düzenlemeler, Deniz kirliliği konusundaki uluslararası anlaşmalar
14 RAPORLARIN SUNUMU
15 RAPORLARIN SUNUMU
16 FİNAL SINAVI

Connell, D.W., Miller, G.J.,.Chemistry and Ecotoxicology of Pollution. John Wiley Sons. Publishing. New York. 444p (1984). Gerlach, S.A.,. Marine Pollution. Springer- Verlag Publishing. Berlin. 218 p., (1981). Furness, R.W., Rainbow, P.S., 1990. Heavy Metals in the Marine Marine Environment. CRC press.Inc. Florida. 256 p., (1990). Topping , G., 1976. Sewage and the Sea. In Marine Pollution ed. Johnston, R. Acedamic press. London. 729 p., (1976).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 5 3 15
Rapor Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 9 126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Rapor 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 235

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek