GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035262016 Çevre Epidemiyolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilerin epidemiyolojik konsept ve metodların ve özellikle çevresel epidemiyolojinin presiplerini öğrenebilmeleridir


Assoc.Prof. Dr. Zeliha Aslı ÖCEK


1 Epidemiyolojik araştırmaların kullanım alanlarını bilebilme
2 Temel epidemiyolojik ölçütleri bilebilmeleri
3 Çevresel sorunlara epidemiyolojik bakış açısından bakablimeli


Yok


Yok


Bu kurs ile insan topluluklarının sağlığını etkileyebilen byolojik olmayan ve kimyasal çevresel ajanların etkileri ile ilgili olarak epidemiyolojik çalışmalar konusunda yararlı bilgiler kazandırılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Epidemiyoloji tanım ve stratejiler, tarihsel süreç
2 Epidemiyolojik temel yaklaşımlar, Epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması
3 Tanımlayıcı araştırmalar,
4 Vaka- kontrol çalışmaları
5 Çevre - sağlık ilişkileri
6 Çevresel maruziyet
7 Kimyasal Maruziyet
8 Arasınav
9 Maruziyet ve doz
10 Sistemik Ajanlar
11 Kirllikler
12 Kirlilik unsurlarının izlenmesi
13 Maruziyetin çevresel değerlendirilmesi
14 Maruziyetin kalitatif değerlendirilmesi
15 Maruziyetin biyolojik değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

World Health Organization : Guidelines on Studies in Environmental Epidemiology. Env. Hlt.Criteria, 27. , Geneca, (1983).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 10 140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 32 32
Toplam İş Yükü (saat) 234

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek