GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035322016 Çevre Sosyolojisi ve İletişim Seçmeli Ders Grubu 1 2 7,00

Yüksek LisansBu dersin amacı,öğrencileri,iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek,onlara işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini öğretmek, ilk yardım konusunda bilgilendirmek, çevre kirliliğini kimyasıyla ilişkilendirerek çevre kirliliği ile ilgili farkındalık oluşturmak ve çevreciliği bir yaşam biçimine dönüştürecek davranışlar kazandırmaktır.


Öğr. Gör. Seçkiner DÜLGER İRDEM
Yok


Yok


İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, kaza oluşumu ve çeşitleri, meslek hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, İlk yardımın önemi ve kuralları,yaralanmalarda ilk yardım,kanamalarda ilk yardım , kurtarma ve taşıma yöntemleri , yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar, Çevrenin ve çevre kirliliğinin tanımı,genel biyokimyasal çevrimler, Hava kirliliği, Hava kirliliğinin sonuçları (sera etkisi, sıcaklık inversiyonu, asit yağmuru, su kirliliği, toprak kirliliği.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

DERS KİTABI: 1.4857 sayılı iş kanunu ve ilgili yönetmelikler Resmi Gazete 10.06.2003 2. Seçkiner DÜLGER İRDEM, Ders Notları. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Adım adım ilkyardım ve kurtarma Palme Yayınları- ANKARA T.rkiye Kızılay Derneği, İlk Yardım El Kitabı, Pelit Ofset, Ankara, 2001. 2. Çevre Bilimi, Sürdürülebilir Dünya Editör: Prof.Dr.Ümit Erdem, Ege Üniv. Çevre Sorunları Uygulama ve Arş. Merkezi Yayınları No:1, 2000 DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek