GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035342016 Fizikokimyasal Yöntemler ile Killerin Modifikasyonu Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek LisansKil mineralleri ve modifikasyon yöntemlerinin tanıtılıp, adsorbent özelliklerinin anlatılması
Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kil minerallerinin yapılarının tanıtılması. Kil- organik ve anorganik madde ilişkilerinin anlatılması. Kuaterner aminler ve metal iyonları ile kil yüzeyinin etkileşimleri. Modifiye killerin yapısal özelliklerinin saptanmasında kullanılan yöntemlerin tanıtılması. Modifiye killerin adsorbent özellikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kil ve kil minerallerinin tanımı, fiziksel ve kimyasal yapıları, mineral özellikleri.
2 Kil ve kil minerallerinin farklılıkları, kil grupları
3 Kil-su etkileşimleri, kil süspansiyonlarının hazırlanması
4 Montmorillonit-hidrokarbon ilişkisi.Kil ve organik bileşiklerin kimyasal reaksiyonları
5 Ödev Sunum
6 ARA SINAV
7 Killerin iyon değişimi, hidrokarbon adsorpsiyonu vb yöntemlerle modifikasyonu.
8 Nano killer ve Polimer nanokompozitler, boyalar, mürekkepler, yağlama yağları, kozmetik formülasyonlarda kullanımı
9 Çevre uygulamaları
10 Killerin atık su arıtmada kullanımı
11 Ödev Sunum
12 Ödev sunum
13 Final sınavı

Yariv, S., Cross, H., Organoclay Complexes and Interactions, Marcel De


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 2 2 4
Derse Katılım 5 5 25
Takım/Grup Çalışması 1 12 12
Rapor Sunma 5 10 50
Makale Kritik Etme 1 5 5
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 226

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek