GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035382016 Denizel Çevre ve Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetim (EYBY) Seçmeli Ders Grubu 1 2 3,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin ana amacı, denizel ekosistemi korumak için uygulanması gereken ekosistem yaklaşımlı balıkçılığa yönelik temel bilgilerin verilmesidir. Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetimi (EYBY), ekosistemlerin canlı, cansız ve insan bileşenleri ve aralarındaki etkileşimler hakkındaki bilgi ve belirsizlikleri dikkate alarak ve balıkçılığa ekolojik bakımdan anlamlı sınırlar içinde bütünleşik bir yaklaşım uygulayarak, çok çeşitli toplumsal hedefleri dengelemek çabasındadır (FAO, 2003). Sağlıklı bir deniz ekosistemi için ön şart, okyanus ve denizlerin potansiyelinden gelir ve istihdam açısından mümkün olduğunca yararlanılmasının sağlanmasıdır. Bu dersin ana amacı Akdeniz ve Karadeniz için mümkün olabilecek EYBY üzerinde öğrenciler ile mevcut bilgiler ışığında tartışmalar yaparak genel bir değerlendirmenin yapılmasıdır.


Prof.Dr. Adnan Tokaç


1 Balıkçılık kapasitesi sınırlamaları
2 Tekne düzeyinde sınırlamalar
3 Aktif sınırlamalar
4 Av araç gereçlerine yönelik yasaklamalar
5 Hassas habitat yasaklamaları
6 Geçici yasaklamalar
7 Kota uygulamaları
8 Iskarta düzenlemeleri
9 Özel yönetim planları
10


Yok


Yok


Dersin içeriği FAO’nun ekosistem yaklaşımlı balıkçılık yönetiminin uygulanmasına yönelik teknik kılavuz kitabında olan aşağıdaki ana konular bazında gruplandırılmıştır: - Balıkçılık yapısı ve filolar - Balıkçılık etkisi ve diğer antropojenik etkiler - Tür/habitat bilgisi - Sosyo ekonomik konular ve modeller - Stok tahmin ve yönetim önlemleri - Balıkçılık yönetim mevzuatı - İzleme ve değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetimi (EBYB) konusunda genel bilgi
2 Halen uygulanmakta olan ( Avustralya, Kanada, ABD ve diğ.) EYBY hakkında genel bilgi
3 EYBY için indikatör ve referans noktaları hakkında genel değerlendirme
4 EBYB için önemli bazı uluslararası/bölgesel organizasyonların tanıtımı
5 Denizel çevreyi etkileyen insan faaliyetleri
6 Balık hali ziyareti
7 Ara sınav
8 Deniz taşımacılığının etkisi, kıyı bölgesi faaliyetleri ve denize atılan çöpler
9 Deniz ekosistemi içinde yer alan canlı ve cansız bileşenler ve aralarındaki etkileşimlere ilişkin genel bilgi
10 Hedef kaynaklar (boy ve tür komposizyonu) ve hedef olmayan türler (yan ürün, ıskarta, tehlike altında türler)
11 Topluluklar, balıklar ile etkileşimi ve besin zinciri
12 Hassas balık habitatları (üreme, yumurtlama ve büyüme alanları)
13 EYBY için politika, strateji ve işlevsel yönetim planı
14 EYBY uygulaması için genel bilgi
15 Balıkçı limanı ziyareti
16 Final sınavı

FAO 2003. The Ecosystem approach to fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries 4, Suppl. 2, Rome, 112 p.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 4 2 8
Alan Gezisi 2 24 48
Alan Çalışması 1 38 38
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek