GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035402016 Mikrobiyal Ekolojide Moleküler Yöntemler Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, moleküler mikrobiyal Ekolojide en yeni pratik ve teorik uygulamaları gerçekleştirmektir


Prof.Dr. Güven Özdemir


1 Çevresel örneklerde bulunan mikroorganizmaların moleküler analizlerini PCR, klonlama, dizileme kıyaslaması, FISH, DGGE…) gerçekleştirebilirler.
2 Mikrobiyal toplulukların anahtar organizmalarını tanılayabilirler ve sayısallandırabilirler
3 Farklı moleküler ve mikrobiyolojik analizlerin kuvvetli ve zayıf yönlerini açıklayabilirler
4 Mikrobiyal ekolojide rastlanan problemlere moleküler mikrobiyal ekoloji kavramlarını uygulayabilirlerYok


 Mikrobiyal ekolojide moleküler devri; mikrobiyal çeşitlilik; rRNA yaklaşımı  Mikropların moleküler tanılamada ve kantifikasyonunda son yenilikler  Gen veritabanları ile çalışma, klon kütüphaneleri genetik finger printler  Gen probları literatürleri ve web dünyası; probe dizaynı/değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevresel Örneklerde Nükleik asit ekstraksiyonu
2 Prokaryotik sistematiği: 16S rRNA PCR’ı and dizileme analizleri
3 Prokaryotik sistematiği: 16S rRNA PCR’ı and dizileme analizleri
4 Jenerasyon ve klon kütüphane analizleri
5 Klon kütüphanelerinin kantitatif analizler ve coverage
6 Klon kütüphanelerinin kantitatif analizler ve coverage
7 arasınav
8 Filogenetik inference
9 Filogenetik inference
10 Farklı moleküler tekniklere kıyasla filogenetik analizler
11 Mikrobiyal toplulukların DNA parmak izi
12 Çevresel izolatların moleküler tiplendirmesi
13 Çevresel izolatların moleküler tiplendirmesi
14 Çevresel izolatların moleküler tiplendirmesi
15 Çevresel izolatların moleküler tiplendirmesi
16 Final

1- Molecular microbial ecology. Mark Osborn and Cindy Smith (eds). Published/Created: New York, NY : Taylor & Francis, c2005. 2- Madigan, M.T., Bender, K.S., Buckley, D.H., Sattley, W.M., Stahl, D.A., "Brock Biology of Microorganisms (15th Edition)"Benjamin Cummings, 2018.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 14 3 42
Final Sınavı 1 2 2
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 5 5
Bireysel Çalışma 30 2 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
Okuma 15 2 30
Toplam İş Yükü (saat) 239

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek