GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105025492018 Çevre Sorunları ve Geoteknik Mühendisliği Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı çevre problemlerine getirilen geoteknik çözümlerin öğrenciye aktarmaktır.


Doç. Dr. Alper SEZER


1 1. Çevre geotekniği problemlerine getirilen geoteknik çözümlerin doğru şekilde anlaşılması
2 2. Özel olarak, atık deponi alanlarında geoteknik projelendirme esaslarının anlaşılması.
3
4


Yok


Yok


Atıkların oluşumu ve özellikleri, katı atık yönetimi ile ilgili standartlar, yönetmelik ve kanunlar, deponi alan seçimi, atıkların geoteknik özellikleri, sıvı ve katı atık depolama sistemlerinde geoteknik çözümler, doğada katı madde iletimi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Katı atıkların geoteknik özellikleri
3 Katı atık ile ilgili yasal çerçeve
4 Sıvı depolama alanlarında geoteknik çözümler
5 Deponi alanlarında dolguların mühendislik hesapları
6 Kil örtü tasarımı
7 Dolgu şevlerinin tasarımı
8 Dolgularda oturma problemleri
9 Yıliçi sınavı
10 Dolguların sismik stabilitesi
11 Dolguların imalatı ve işletimi
12 Son örtü tasarımı
13 İnşaat sonrası değerlendirme
14 Doğada katı madde taşınımı
15 Doğada katı madde taşınımı
16 Final sınavı

1. Koerner, R.M. Designing with Geosynthetics, Prentice-Hall, 795 pages. 2. Moseley, M.P. and Kirsch, K. Ground Improvement, Spon Press, 431 p. 3. Reddi, L. N. and Inyang, H.I., Geoenvironmental Engineering, Principles and Applications, 491 p.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 13 3 39
Makale Kritik Etme 5 10 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
Okuma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 245

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek