GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105025512018 Yeşil Üniversite ve Sürdürülebilir Yerleşkeler Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Ders kapsamında sürdürülebilirlik kavramının anlaşılması, sürdürülebilirlik bileşenlerinin öğretilmesi, öğrencilere sürdürülebilir bir bakış açısı kazandırılması, şehirlerde, üniversitelerde, okullarda, hastanelerde, iş yerlerinde ve en nihayetinde yaşamlarının her alanında ve karar alma süreçlerinde sürdürülebilirlik bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Nuri AZBAR


1 1. Sürdürülebilirlik kavramına neden ihtiyaç duyulduğunun anlaşılması
2 2. Sürdürülebilirlik olgusunun kavranması
3 3. Sürdürülebilirlik bileşenlerinin ve uygulama esaslarının öğrenilmesi
4 4. Sürdürülebilirlik bileşenlerinin çalışma hayatında uygulamaya aktarımının öğrenilmesi
5 5. Akademik, sosyal, yönetsel vb. tüm çalışmalarda ve karar alma süreçlerinde kazanılan sürdürülebilirlik bilinci ile hareket edilmesi


Yok


Yok


-Neden sürdürülebilirlik kavramına ihtiyaç duyarız? -Sürdürülebilirlik tanımı ve tarihçesi -Sürdürülebilirliğin bileşenleri -Sürdürülebilirlik bileşenlerinin özel sektörler kapsamında uygulamaları - Sürdürülebilirlik bileşenlerinin üniversiteler kapsamında uygulamaları -Sürdürülebilirliğin değerlendirmesi ve ölçülmesi (Metrik sistemler) -Metrik sistemlerin incelenmesi, dünya ve Türkiye özelinde örneklerle açıklanması ve karşılaştırılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünyada ve ülkemizde genel durum
2 Sürdürülebilirliğin tanımı
3 Sürdürülebilirlik bileşenleri (Enerji başlığı)
4 Sürdürülebilirlik bileşenleri (Entegre Atık Yönetimi)
5 Sürdürülebilirlik bileşenleri (Su ve karbon ayak izi)
6 Sürdürülebilirlik bileşenleri (Çevre Dostu Ulaşım ve yeşil yapılanma)
7 Sürdürülebilirlik bileşenleri (Eğitim başlığı)
8 Sürdürülebilirlik bileşenleri (Ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik)
9 Ara sınav
10 Özel sektörlerde sürdürülebilirlik uygulamaları
11 Özel sektörlerde sürdürülebilirlik uygulamaları (devam)
12 Üniversitelerde sürdürülebilirlik uygulamaları-Dünya ve Türkiye örnekleri
13 Sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi, ölçülmesi ve standardizasyon (Metrik sistemler)
14 Metrik sistemlerin karşılaştırılması
15 Beklentiler, eğilimler ve gelecek uygulamalar
16 Final sınavı

Sustainability Assessment, Criteria and Processes Sustainability Reports SCI makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 3 42
Makale Kritik Etme 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek