GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035232018 Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Tehlikeli atıklar konusunda profesyonel seviyede bilinçlendirmek, bu atıkların çevreyle uyumlu idaresi için gerekli ve yeterli bilgi ve beceri kazandırmak.


Prof:Dr:Nuri Azbar


1 Tehlikeli atıkların tanınması
2 Tehlikeli atık risklerinin ve çere zararlarının anlaşılması
3 Tehlikeli atık oluşumunun minimize edilmesi
4 Tehlikeli atıkların çevre ile dost bertafanın öğrenilmesi


Yok


Yok


Tehlikeli atıkların tanımı, türleri, kaynakları ve özellikleri. Tehlikeli maddelerin çevresel ortamlardaki davranışı (ekotoksikoloji, taşınım, dönüşüm ve birikim), tehlikeli atıkların oluşumunun önlenmesi ve geri kazanım teknikleri. Tehlikeli atıkların uzaklaştırılması teknikleri ve biyoteknoloji. Risk idaresi. Kirlenmiş bölge ve yeraltı suyu rehabilitasyonunda biyolojik uygulamalar. Ulusal ve uluslar arası yasal mevzuat.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 • Tehlikeli atıkların tanımı, türleri, kaynakları ve özellikleri
2 • Tehlikeli maddelerin çevresel ortamlardaki davranışı (ekotoksikoloji, taşınım, dönüşüm ve birikim)
3 Tehlikeli atıkların oluşumunun önlenmesi ve geri kazanım teknikleri.
4 Risk idaresi.
5 • Tehlikeli atıkların uzaklaştırılması teknikleri
6 • Tehlikeli atıkların uzaklaştırılması teknikleri
7 • Tehlikeli atıkların uzaklaştırılması teknikleri
8 Ara Sınav
9 • Toprak kirliliği remediasyonunda biyoteknolojik yöntemler
10 Toprak kirliliği remediasyonunda biyoteknolojik yöntemler
11 Kirlenmiş bölge ve yeraltı suyu rehabilitasyonunda biyolojik uygulamalar
12 Ulusal ve uluslar arası yasal mevzuat.
13 Ulusal ve uluslar arası yasal mevzuat.
14 Ulusal ve uluslar arası yasal mevzuat.
15 • Genel Değerlendirme
16 Final

M.D.LaGrega; P.L.Buckingham; J.C.Evans (1994): Hazardous Waste Management, Mc-Graw Hill Serisi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 6 6
Tartışma 10 1 10
Beyin Fırtınası 10 1 10
Bireysel Çalışma 14 10 140
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 226

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek