GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035332018 Anaerobik Biyoteknoloji ve Sanayide Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Anaerobik biyoteknolojinin temel esaslarını ve sanayideki uygulamalarını öğretmek


Prof. Dr. Nuri AZBAR


1 1-Organik madde parçalanması sırasında gerçekleşen anaerobik reaksiyonların öğrenilmesi
2 2- Anaerobik artıma sistemlerinin tasarımlarının öğrenilmesi
3 3-Sanayide anaerobik biyoproseslerin uygulamarının ve kullanım alanlarının öğrenilmesi


Yok


Yok


Temel tanımlar, aerobik ve anaerobik proseslerin karşılaştırma incelenmesi, işletme parametrelerinin (pH ,alkalinite, sıcaklık, toksik maddeler, organik yükleme, hidrolik alıkonma süresi ) öneminin irdelenmesi, anaerobik reaksiyonların sitokiyometrisi, biyoproses konfigurasyonları ve tasarımı, belli başlı sanayi atıksularında anaerobik artıma sistemelrinin uygulamalrının analatılması ve diğer uygulama alanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel tanımlar, aerobik ve anaerobik proseslerin karşılaştırma incelenmesi
2 İşletme şartlarının anaerobik biyoreaksiyonlar üzerine etkisi,
3 İşletme şartlarının anaerobik biyoreaksiyonlar üzerine etkisi,
4 İşletme şartlarının anaerobik biyoreaksiyonlar üzerine etkisi,
5 Biyoproses konfigurasyonları ve tasarımı,
6 Ara Sınav
7 Anaerobik biyoproseslerde kullanılan ekipmanların seçimi ve kullanımı.
8 Sanayide anaerobik arıtma sistemlerinin uygulaması (Gıda sanayi: alkol üretimi, maya üretimi, süt ve mamülleri üretimi)
9 Sanayide anaerobik arıtma sistemlerinin uygulaması (Diğer gıda sanayi uygulamaları)
10 Sanayide anaerobik arıtma sistemlerinin uygulaması (Gıda sanayi: alkol üretimi, maya üretimi, süt ve mamülleri üretimi)
11 Sanayide anaerobik arıtma sistemlerinin uygulaması (Diğer gıda sanayi uygulamaları)
12 Sanayide anaerobik arıtma sistemlerinin uygulaması (Kağıt, kimya, rafineri sanayi uygulamaları)
13 Diğer uygulama alanları (Arıtma çamurları bertarafı)
14 Diğer uygulama alanları (Tarımsal ve hayvansal atık bertarafları)
15 Proje Rapor sunumu
16 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 1 20 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 226

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek