GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035302018 Atıksu Arıtımı Temel Prensipleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Uygulamalı bu ders ile lignoselülozik yapıdaki biyokütlenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca lignoselülozik biyorafineri sistemlerindeki araştırma ve geliştirme çalışmaları irdelenerek farklı biyokütle kaynaklarından termokimyasal, fizikokimyasal ve biyokimyasal dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Mühendislik açısından önemli olarak görülen ön işlem süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Sıvı yakıt, farklı kimyasallar ve biyomalzeme üretim yöntemleri öğretilecektir.


Yard. Doç. Dr. Melih Soner Çeliktaş
Yok


Yok


Biyorafineri Uygulamaları dersi, biyorafineri sistemlerindeki çalışmaların tasarlanıp optimize edilmesi ile bu sistemlerde kullanılan biyokütle materyallerini, lignoselülozik materyallerle çalışmayı, önişlem yapmayı, biyoreaktörleri, ardıl işlemleri, alt takım işlemlerini, biyoyakıt, kimyasal ve biyo-esaslı ürünlerin üretilme aşamalarını kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Yang, S.T., 2006. Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources New Technologies and Applications, Elsevier Science, 2006 Vertés, A.A., Qureshi, N., Blaschek, H.P., Yukawa, H. Biomass to Biofuels: Strategies for Global Industries, 2010. John Wiley & Sons, Ltd. Singh, V., Harvey, S.P. Sustainable Biotechnology Sources of Renewable Energy. 2010, Springer Dordrecht Heidelberg London New York. Klass, D.L., Biomass for Energy, Fuels and Chemicals. Academic press limited, 1998, London. Pandey, A., Biofuels, Alternatıve feedstocks and Conversıon processes. Elsevier, 2011, USA. Kamm, B., Gruber, P.R., Kamm, M. Biorefineries – Industrial Processes and Products, 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. Rutz, D., Janssen, R., Biofuel Technology Handbook. 2007. WIP Renewable Energies, Germany.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek