GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035362018 İçme Sularının Arıtılması Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


İçme sularının arıtılmasında kullanılan ünitelerin ve süreçlerin öğrenilmesi.


Mehmet Aksu


1 Su Kaynakları ve öneminin kavranması
2 İçme suyu kalite parametrelerinin belirlenmesi
3 İçme suyu arıtımında kullanılan ünitelerin ve süreçlerin tanımlanması
4 Uygun arıtma yöntemlerinin seçilmesi
5 Arıtma tesisinde yer alan ünitelerin boyutlandırılması
6 Arıtma şemalarının çizilmesi


Yok


Yok


Ders kapsamında içme suyu kaynakları, su kalitesi, içme suyu arıtımında kullanılan üniteler ve bunların dizaynı, ileri arıtma yöntemleri verilecektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su kaynaklarına giriş
2 Su kalite parametreleri ve standartlar
3 İçme suyu arıtmada kullanılan üniteler
4 Su alma yapıları
5 Mekanik arıtma ünitelerinin dizaynı
6 İçme suyu arıtımında kullanılan havalandırma yöntemleri
7 Çökeltme tanklarının dizaynı
8 Ara Sınav
9 Pıhtılaştırma-yumaklaştırma ünitelerinin dizaynı
10 Hızlı kum filtrelerinin tasarım prensipleri
11 Yavaş kum filtrelerinin tasarım prensipleri
12 Dezenfeksiyon yöntemleri
13 Dezenfeksiyon ünitelerinin tasarımı
14 İleri arıtma yöntemleri
15 İçme suyu arıtma tesisinin gezilmesi
16 Final Sınavı

- Letterman, R., D.,(Tech. Ed.), 1999. Water Quality & Treatment, AWWA, American Water Works Association, ISBN 0-07-001659-3, McGraw-Hill. - Eroğlu, V., 2008, Su Tasfiyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayınları 6. Baskı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 8 8
Bireysel Çalışma 6 5 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 14 5 70
Performans 14 2 28
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 188

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek