GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035422018 Sucul Çevrede Nanoteknoloji ve Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, sucul çevrede kullanılan nanoteknoloji ve uygulama alanlarını tanıtmak, çevreye ve insana duyarlı nanoteknolojinin gelişimin sağlanması için bilimsel bir vizyon oluşturmaktır.


Doç.Dr. ASLI BAŞARAN


1 1. Nanoteknoloji nedir?
2 Nanoteknolojinin uygulama alanları
3 Çevresel nanoteknoloji
4 Nanomateryallerin sucul çevrede kullanımı
5 Su ve atıksu arıtımında nanoteknoloji uygulamaları
6 Nanoteknoloji uygulamalarının çevresel etkileri ve kontrolü


Yok


Yok


Nanoteknolojiye giriş ve uygulama alanları, nanoteknolojinin kirliliğinin izlenmesindeki önemi, nanomalzemelerin sucul ortamda kullanımı (suların arıtılması ve kirliliğin izlenmesi vb.) , çevre üzerinde oluşturacağı olası etkiler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Nanoteknolojiye Giriş
2 Nanoteknolojinin uygulama alanları
3 Sucul çevrede kullanılan nanomalzemeler
4 Kirleticilerin izlenmesi ve giderilmesinde nanoteknolojinin kullanımı (Toprak)
5 Kirleticilerin izlenmesi ve giderilmesinde nanoteknolojinin kullanımı (Hava)
6 Kirleticilerin izlenmesi ve giderilmesinde nanoteknolojinin kullanımı (SU)
7 ARA SINAV
8 Nanomateryallerin yeraltı ve yüzey suyunun kalitesinin iyileştirilmesinde kullanılması
9 İçme suyu arıtımında nanoteknoloji uygulamaları
10 Atıksu arıtımında nanoteknoloji uygulamaları
11 Nanomateryallerin su ve atıksu ortamına girişi
12 Nanoteknoloji uygulamalarının sucul çevrede oluşturacağı olası etkiler
13 Nanomateryallerin su ve atıksu ortamında kontrolü
14 ÖDEV SUNUM
15 ÖDEV SUNUM ÖDEV SUNUM
16 FİNAL SINAVI

1.Erkoç, Ş., 2010, Nanobilim ve nanoteknoloji, ODTÜ Yayıncılık, Ankara 2.Savage, N., Diallo, M., Duncan, J., Street, A., Suntich, R., 2009. Nanotechnology Applications for Clean Water. William Andrew Inc. 3.Pradeep, T. 2009. Noble metal nanoparticles for water prufication, Thin Solid Films 517, 6641-6478. 4.TUBİTAK, 2006. Türkiye de Nanoteknoloji , Bilim Teknik Degisi Eki, Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 18 18
Derse Katılım 12 2 24
Bireysel Çalışma 10 2 20
Okuma 12 2 24
Ev Ödevi 2 12 24
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek