GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035462019 Mikroalglerin Atıksu Arıtımında Kullanımı: Fikoremediasyon Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin mikroalglerin evsel ve endüstriyel atıksu arıtımında kullanılmasına yönelik yöntemler ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.


H. Göknur ŞİŞMAN AYDIN


1 1. Mikroalg teknolojisinin kullanım alanlarını öğrenme
2 2. Mikroalglerin evsel ve endüstriyel atıksu arıtmada yöntemlerini örnek çalışmalar üzerinde karşılaştırabilme ve kullanabilme
3 3. Mikroalglerin evsel ve endüstriye atıksu arıtımında kullanımına yönelik çalışmaları planlayabilme, izleyebilme ve yorumlayabilme
4 4. Sürdürülebilir ve ekonomik yeni nesil arıtma sistemlerini öğrenme ve uygulayabilme
5 5. Atıksu arıtımından elde edilen mikroalg biyomasının farklı alanlarda değerlendirilmesini planlayabilme ve uygulayabilme
6 6. Sıfır atık yaklaşımıyla entegre mikroalg sistemleri hakkında bilgi edinme, karşılaştırabilme ve kullanabilme

Birinci ÖğretimYok


-Mikroalgler, genel özellikleri, sınıflandırılması ve ekolojik önemi hakkında bilgi verilmesi -Mikroalg büyümesini etkileyen biyotik ve abiyotik faktörler; ışık; sıcaklık, fotoperiyot ,nütrient , oksijen , karbondioksit , pH, tuzluluk ve toksik kimyasallar; başlangıç yoğunluğu , bakteri, mantar, virüs gibi patojenler ve diğer alg türlerinden kaynaklanan rekabet ortamı gibi faktörler hakkında bilgi verilmesi -Atıksu karekterizasyonuna uygun tür seçimi kriterleri, optimum büyüme şartları ve stres şartları hakkında bilgi verilmesi, - Mikroalglerin evsel ve endüstriye atıksu arıtımında kullanımını örnek çalışmalarla açıklanması - Uygun sistem seçim kriterleri, tasarım ve proses parametrelerini izleme ve arıtma verimini hesaplama hakkında bilgi verilmesi, -Atıksu arıtımından elde edilen mikroalg biyomasın farklı alanlarda değerlendirilmesi uygulamalarının açıklanması ve örneklendirilmesi -Mikroalg karbon yakalama kapasitesi ve endüstriyel amaçlı kullanımı hakkında bilgi verilmesi - Mikroalgal atıksu arıtma prosesi ve örnekleme planı oluşturma, elde edilecek veri değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikroalgler, genel özellikleri, sınıflandırılması ve ekolojik önemi hakkında bilgi verilmesi
2 Mikroalg büyümesini etkileyen biyotik ve abiyotik faktörler; ışık; sıcaklık, fotoperiyot ,nütrient , oksijen , karbondioksit , pH, tuzluluk
3 Mikroalg büyümesini etkileyen biyotik ve abiyotik faktörler; toksik kimyasallar; başlangıç yoğunluğu , bakteri, mantar, virüs gibi patojenler ve diğer alg türlerinden kaynaklanan rekabet ortamı
4 Evsel ve endüstriyel atıksuların genel özellikleri ve arıtma yöntemleri
5 Mikroalglerin kullanım alanları ve yeni teknolojiler
6 Fikoremediasyon: Mikroalglerin atıksu arıtımında kullanımı ve temel prensipler
7 Fikoremediasyon: uygulanan yöntemler, sistem parametreleri ve arıtma verimi
8 Ara sınav
9 Atıksu karekterizasyonuna uygun tür seçimi kriterleri, optimum büyüme şartları ve stres şartları
10 İnovatif fikoremediasyon metodları ve gelecekteki kullanım potansiyelleri örnek çalışmalarla açıklanması
11 Atıksu arıtımından elde edilenmikroalg biyomasın farklı alanlarda değerlendirilmesi, uygulama örnekleri
12 Mikroalg karbon yakalama kapasitesi ve endüstriyel amaçlı kullanımı hakkında bilgi verilmesi
13 Sıfır atık yaklaşımıyla entegre mikroalg sistemleri
14 Rapor sunumu
15 Rapor sunumu
16 Final sınavı

Phang SM., Chu WL., Rabiei R. (2015) Phycoremediation. In: Sahoo D., Seckbach J. (eds) The Algae World. Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology, vol 26. Springer, Dordrecht -Şişman Aydin G., Şimşek K. 2017. Kesikli Sistemde Fitoplanktonik Organizma Kullanılarak Atıksu Arıtımının Araştırılması 52s. -Şişman Aydin G. 2018. Fitoplankton Yağ İçeriğinde Evsel Atıksu Beslemesinin Etkilerinin Araştırılması.57 s. -Şişman Aydin G., Şimşek K. Endüstriyel Atıksu Arıtımında Mikroalg Kullanımının Araştırılması.100 s. N. Abdel-Raouf, A.A. Al-Homaidan, I.B.M. Ibraheem, 2012, Microalgae and wastewater treatment, Saudi Journal of Biological Sciences, 19(3): 257-275, -I. Rawat, R. Ranjith Kumar, T. Mutanda, F. Bux. 2011. Dual role of microalgae: Phycoremediation of domestic wastewater and biomass production for sustainable biofuels production, Applied Energy, 88(1): 3411-3424, -Rao1 P. H.and Velusamy S. 2016, Phycoremediation – Present and the future. J. Algal Biomass Utln. 7 (3): 68-69 -Renuka, N., Sood, A. ,Prasanna, R., Ahluwalia, A. S. (2015) Phycoremediation of wastewaters: a synergistic approach using microalgae for bioremediation and biomass generation Int. J. Environ. Sci. Technol. 12:1443–1460


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 14 5 70
Rapor Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 251

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 4 4 4 4 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 5 5 4 5 4
ÖÇ 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek