GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035482019 Güneş Enerjisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Güneş enerjisi ile ilgili temel kavramların ve uygulamaların öğrenilmesi


Dr. Öğrt. Üyesi Özgür MASALCI


1 Enerji problemi ve yenilenebilir enerji kaynakları
2 Siyah cisim ve ışıma kanunları
3 Güneş ışınımının Dünya ile etkileşimi
4 Güneş Işınım Ölçümü
5 Fotovoltaik Güneş Pilleri

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Güneş enerjisi, Güneş-Dünya Geometrisi, Işınım ölçümü,Güneş toplayıcılar , Güneş pilleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve Güneş enerjisi
2 Işık nedir? Işıma kanunları, Siyah cisim ışıması
3 Güneş-Dünya Geometrisi, Küresel koordinatlar, Dünya-Güneş açıları
4 Güneş ışınlarının madde ile etkileşimi, Emilim, Yansıma ve Geçirgenlik
5 Güneşlenme zamanı, Global ışınım Ölçümü , Diffuz ve direkt Işınım Ölçümü
6 Güneş ışınımının Atmosfer ile etkileşimi, berraklık indeksi Direkt ve yayılı güneş ışınımı
7 Güneş ışınımının Dünya ile etkileşimi
8 Ara sınav
9 Termodinamik kanunları, Carnot çevrimi ve Entropi
10 Termodinamik fonksiyonları, Serbest enerji, Entalpi, Gibbs Serbest enerjisi
11 Güneş toplayıcılar, Düz güneş toplayıcılar, Işınım yoğunlaştırıcı toplayıcılar
12 Yarı iletkenler, p-tipi ve n-tipi yarıiletkenler
13 Fotovoltaik etki ve Fotovoltaik güneş pilleri
14 Elektrik üretimi, maksimum güç ve doluluk oranı
15 İnce-Film Güneş pilleri
16 Final sınavı

-C. Julian Chen, Physics of Solar Energy, John Wiley & Sons, Canada,2011 -Jeffrey R. S. Brownson, Solar Energy Conversion Systems, Academic Press, USA,2014


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 30 60
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 230

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 4 4
ÖÇ 2 1 5
ÖÇ 3 2 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek