GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035472019 Çevre Kirleticilerinin Omurgasızlardaki Etkileri-I Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı çevre kirleticilerinin çok sayıda farklı tür içeren omurgasızların farklı gruplarındaki etkilerini öğrenmek suretiyle çevre kirliliğinin oluşturduğu olumsuz etkileri daha kapsamlı olarak anlamak ve daha temiz bir çevre bilincinin oluşmasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Özlem ÇAKICI


1 Çevre kirleticileri ve genel özelliklerini öğrenme
2 Farklı omurgasız gruplarının önemli türlerinde çevre kirleticilerinin oluşturduğu olumsuz etkileri geniş kapsamda öğrenme
3 Canlılar üzerinde meydana gelen bu olumsuz etkilerin sonucunda çevre kirliliğinin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin önemini anlama
4 Öğrenilen bilgiler ile temel bir izleme araştırması tasarlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çevre kirleticileri ve genel özellikleri Farklı omurgasız gruplarının önemli türlerinde çevre kirleticilerinin oluşturduğu olumsuz etkiler Çevre kirliliğinin önlenmesi için alınabilecek tedbirler anlatılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevre kirleticileri ve genel özellikleri
2 Çevre kirleticilerinin omurgasız gruplarındaki etkileri Phylum: Porifera – Süngerler
3 Phylum: Cnidaria – Hidra
4 Phylum: Cnidaria – Medüz
5 Pylum: Ctenophora
6 Phylum: Plathelminthes – Yassı kurtlar
7 Phylum: Nematoda – Caenorhabditis elegans
8 Arasınav
9 Phylum: Mollusca – (Bivalvia)
10 Phylum: Mollusca – Gastropoda, Cephalopoda
11 Phylum: Annelida – Toprak Solucanı
12 Phylum: Arthropoda – Crustacea, Myriapoda, Arachnida
13 Phylum: Arthropoda – Insecta
14 Phylum: Echinodermata
15 Ödev ve Sunumların Rapor Edilmesi
16 Final Sınavı

Pepper IL, Gerba CP, Brusseau ML (2006). Environmental and Pollution Science, Elsevier, 532 p.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 12 12
Rapor Sunma 1 3 3
Makale Kritik Etme 5 10 50
Bireysel Çalışma 9 6 54
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek