GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035602022 Çevre Bilimlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek LisansDersin amacı, öğrencilerin kalite yönetim sistemi ve akreditasyon ile ilgili temel tanımları, öğrenmesini ve önemini anlamasını sağlamak, çevre laboratuvarları için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO/IEC 17025 standardının kriterleri ve genel dokümantasyonu konusunda bilgilendirerek akreditasyon prosesi ile ilgili bakış açısı kazandırmaktır.


Doç.Dr. Ebru Mavioğlu Ayan


1 Kalite yönetim sisteminin önemini kavrayabilme
2 Akreditasyon tanımını ve sürecini öğrenme
3 Konunun uluslararası önemini kavrayabilme
4 Laboratuvar kalite yönetim sistemi ve akreditasyon kriterlerini (ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 17025 TS EN ISO/IEC 17025 ) anlayabilme
5 Genel dokümantasyonu hazırlama becerisi kazanabilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Bu ders kapsamında, kalite, kalite yönetim sistemi ve akreditasyon hakkında temel tanımlar verilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 17025 TS EN ISO/IEC 17025 Standardı ve genel dokümantasyonu verilerek, akreditasyon kriterleri ve süreçleri anlatılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kalite ve kalite sistemleri ile ilgili temel tanımlar
2 Kalite sisteminin gerekliliği ve önemi
3 Akreditasyon, uygunluk değerlendirmesi, uygunluk değerlendirme kuruluşu tanımlamaları
4 Temel Tanımlar (Standart, metroloji, ölçüm standardı, kalibrasyon, izlenebilirlik, tekrarlanabilirlik, tekrar elde edilebilirlik, referans malzeme, sertifikalı referans malzeme, kalibrasyon, yeterlilik testi vb.)
5 Akreditasyonun uluslararası ticaretteki önemi, akreditasyon sistemini gerekli kılan gelişmeler, Dünyada ve Türkiye’de yapılanma)
6 Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025
7 Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025
8 Arasınav
9 Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025
10 Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025
11 Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025
12 Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025
13 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
14 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
15 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
16 final sınavı

1-Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, TS EN ISO/IEC 17025, Türk Standardı 2-TURKAK Dokümanları 3- EA Rehber Dokümanları 4- Total Quality Management and ISO 9000 Quality Assurance System 5- ISO 14001 Çevre Yönetim StandardıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 15 3 45
Makale Kritik Etme 10 4 40
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40
Toplam İş Yükü (saat) 242

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 3 5 5 5
ÖÇ 3 3 4 5 4 4 5 4
ÖÇ 4 4 5 3 5 5 4 5
ÖÇ 5 5 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek