GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107012017 İtibar Yönetimi Ders 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kurumsal itibar ve halkla ilişkiler üzerine teorik ve pratik kavrayış getirmek


Prof. Dr. Aylin Göztaş


1 Kurusal itibarın kurumsal önemini ifade edebilir.
2 Kurumsal itibar ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
3 İtibarın halkla ilişkiler pratiklerindeki önemini kavrayabilecektir.[Yok]


Dersin içeriğini kurumsal itibar kavramı ve halkla ilişkiler stratejilerinde nasıl kullanılacağı oluşurmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kurumsal itibarın kavramsal çerçevesi
2 Küreselleşen dünyada kurumsal yapılar
3 Kurumsal itibarın bileşenleri, araçları, stratejileri
4 İtibarın kurumsal değeri
5 Kurumsal itibar ile ilgili kavramlara bakış
6 Kurumsal itibarın korunmasında iletişim stratejileri
7 Liderlik becerileri ve itibar yönetimi
8 Kurumsal sosyal sorumluluk ve itibar yönetimi
9 İtibarın korunmasında kriz yönetimi
10 Halkla ilişkiler ve itibar
11 Proje sunumu
12 Proje sunumu
13 Proje sunumu

Gaines- Ross, L. (2008), Corporate Reputation, Wiley. Koçak, S. (2018), Kurumsal İletişim Unsurlarıyla İtibar Yönetimi, Der.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 4 4
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 16 5 80
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek