GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107052017 İmaj Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, halkla ilişkiler alanında büyük önem taşıyan imaj kavramının kurum, marka ve kişisel imaj perspektiflerinden irdelenerek öğrencileri bilgilendirmektir.


Prof. Dr. Müjde Ker Dincer


1 İmaj yönetimine ilişkin genel kavramları öğrenerek, temel ve modelleri tanımlayabilir, birbirleriyle ilişkilendirir, halkla ilişkiler çalışma alanı ile bağdaştırır.
2 İmaj yönetimine ilişkin kuram ve uygulamaları ve ulusal ve uluslar arası gelişmeleri değerlendirebilir, iş yaşamında elde ettiği bilgileri uygulayabilir.
3 İmaj yönetimine ilişkin sorunlarını tanımlar, analiz eder, çözümler, stratejik düşünme becerisini geliştirir ve fikirlerini bu çerçevede ifade edebilir.
4 İmaj yönetimine ilişkin öğrendiklerini iş ve sosyal ortamlarda etkin bir biçimde, etik ilkeler çerçevesinde, gündemi takip ederek kullanıp yönetebilir.


Yok


Yok


Ders kapsamında imaj yönetimi alt dalları olan kurum, marka ve kişisel imaj alt başlıkları ile ele alınmakta, ders içeriğinde söz konusu kavramlara değinilerek, uygulamalardan örnekler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İmaj kavramı.
2 Kurum imajı ve kurum imajı alanındaki teoriler.
3 Kurum kültürü ve kurum kimliği
4 Kurumsal iletişim ve imaj çalışmalarındaki yeri.
5 Kurum imajı alanında Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamalar.
6 Kurum imajına profesyonel bir bakış (alanında uzman konuk katılımcı)
7 Ara Sınav (vize)
8 Marka ve marka imajı kavramları
9 Marka imajı oluşturma süreci.
10 Marka imajına profesyonel bir bakış (alanında uzman konuk katılımcı)
11 Profesyonel imaj ve kişisel imaj kavramları.
12 İlk izlenim yönetimi, iş etiketi, iletişim becerileri.
13 Profesyonel imaj oluşturma süreci ve örnek olay çözümlemeleri.
14 Kişisel marka kavramı ve örnekleri.
15 Kişisel imaja profesyonel bir bakış (alanında uzman konuk katılımcı)
16 Final

Emine Çobanoğlu, Kurum İmajı, Beta Yayınları. Ebru Güzelcik, Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, Sistem Yayıncılık. M. Nejat Özüpek, Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk, Tablet Basım Yayın. Z. Beril Akıncı Vural, Kurum Kültürü, İletişim Yayınları. Ayla Okay, Kurum Kimliği, MediaCat Kitapları. Işıl Karpat Aktuğlu, Marka Yönetimi, İletişim Yayınları. Türkay Dereli, Toplam Marka Yönetimi, Hayat Yayıncılık. Müjde Ker-Dincer, İş ve Sosyal Ortamlarda Kişisel İmaj, Alfa Yayıncılık Müjde Ker-Dincer, Kazanan İmajınız, Alfa Yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 12 3 36
Makale Kritik Etme 2 3 6
Bireysel Çalışma 13 3 39
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Okuma 16 3 48
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 2 3
ÖÇ 3
ÖÇ 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek