GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107092017 İkna Edici İletişim Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


İkna edici iletişim dersinin amacı, tutum ve davranış değişikliği, motivasyon ve kitle psikolojisinin anlaşılması ve açıklanmasını sağlamaktır.


Assist. Prof. Dr. Baki Can


1 İkna edici iletişim, retorik, motivasyon vb. kavramları anlaya bilme
2 İkna edici iletişimin pazarlama, halkla ilişkiler. Siyasal iletişim, reklam vb.nasıl kullanıldığını kavrayabilme.
3 İkna edici iletişim yöntemlerini kullana bilme
4 İkna edici iletişim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrayabilme


İletişim bilimine giriş, sosyal psikoloji


Yok


-ikna edici iletişim, retorik, motivasyon vb. kavramların açıklanması -pazarlama, halkla ilişkiler, siyasal iletişim, reklam, savunma vb. konularda ikna edici iletişimin nasıl kullanıldığını gösterme -İkna edici iletişim sürecinin her bir aşamasında ikna için dikkat edilmesi gereken hususları açıklama -Tarihi süreçte ikna edici iletişim ve retoriğin kullanılmasının anlatılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İkna edici iletişimin ve retoriğin tanımı ve içeriği
2 Aristoteles ve retoriği
3 İkna edici iletişimde tutum ve davranış değişikliği
4 İkna edici iletişim ve değer-beklenti kuramı
5 Motivasyon ve kitle psikolojisi
6 İkna edici iletişimde kaynağın rolü
7 İkna edici iletişimde mesaj, araç ve alıcının rolü
8 Arasınav (Vize)
9 Sözlü ve sözsüz mesajlarla ikna
10 Hedef analizi
11 İkna edici iletişimde duygu ve mantık kullanımı
12 Gürültünün ikna edici iletişim sürecine etkisi
13 İkna edici iletişimin halkla ilişkiler ve reklamcılıkta kullanılması
14 İkna edici iletişimin siyasal iletişim ve pazarlamada kullanılması
15 Tarihte retorik ve ikna edici iletişimin kullanımı
16 Final

Ders Kitabı:Yüksel, Ahmet Haluk, İkna Edici İletişim, Asa Kitabevi, 1994, Eskişehir Yardımcı Kaynaklar: Aristoteles, Retorik, çev.: Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yayınları, 2008,


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 90 90
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
Rapor 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek