GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107172017 İtibar Yönetiminde Halkla İlişkiler 2.0 Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerde halkla ilişkileri derinden etkileyen dijital devrim konusunda bir farkındalık yaratmak ve öğrencilere sosyal medyayı halkla ilişkiler amaçları için nasıl etkin kullanabileceklerini göstermektir.


Doç.Dr.Özgür KÖSEOĞLU


1 Halka ilişkileri etkileyen dijital devrimin temel dinamiklerini anlayabilme.
2 Dijital devrimden sonra geleneksel halkla ilişkiler yöntem ve tekniklerinin halkla ilişkiler amaçlarına ulaşmada artık neden yetersiz kaldığını kavrayabilme.
3 Farklı sosyal medya platformlarını ayırt edebilme ve belirli halkla ilişkiler amaçları için en uygun olanlarını seçebilme.
4 Sosyal medyayı örgütsel kamularla ilişkileri geliştirip sürdürmek için nasıl etkili kullanabileceğini öğrenme.
5 Dijital öykü anlatımı ve marka gazeteciliği için haber yazma gibi bazı beceriler elde etme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Farklı sosyal medya platformları ve özellikleri, bir yayıncı kuruluş olarak örgüt, kamularla sosyal medya üzerinden ilişki geliştirme, örgütsel monitörleme, marka gazeteciliği, çevrimiçi haber odaları, sosyal medya bültenleri vb.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dijital Devrim: Yeni İş Ortamının Dinamikleri
2 The Fall of Traditional PR: How and Why traditional PR methods fall short in achieving organizational goals
3 Yeni Bir Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Sosyal Medya: PR 2.0
4 Örgüt İçin Bir Sosyal Medya Ekosistemi Yaratmak: Örgütsel Blog, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube vd.
5 Kamulara Doğrudan Ulaşmak: Yayıncı Örgüt Nedir?
6 Sosyal Medyada İlişki Yönetimi Nedir?
7 Sosyal Medyada İlişki Yönetimi: Kamuları belirlemek
8 Arasınav
9 Sosyal Medyada İlişki Yönetimi: Fikir Liderlerini Saptamak, Sosyal Medyada Kamuları Monitörlemek ve Dinlemek
10 Kamularla Diyalogsal İletişim
11 Dijital Öykü Anlatımı
12 Kamular için Marka Gazeteciliği
13 Sosyal Medyada Halkla İlişkiler Teknikleri: Sosyal Medya Basın Bülteni, Haber Odası
14 Video, Infografik, 3 Boyutlu Diyagramlar, Podcastlar, RSS, Sanal Dünyalar vb.
15 Sosyal Medya Ortamlarının Orkestrasyonu
16 Final sınavı

Brian Solis B. & Breakenridge D. (2009 ) Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media Is Reinventing the Aging Business of PR, New Jersey: Pearson Education, Inc. Publishing. Brown, R. ( 2009) Public relations And the Social Web: How to use social media and web 2.0 in communications Kogan Page Limited. Phillips D. and Young P. (2009) Online Public Relations A practical guide to developing an online strategy in the world of social media, USA: Kogan Page Limited.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 4 10 40
Makale Kritik Etme 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek