GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107022017 Kurumsal Pazarlama Ders 1 2 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; kurum kültürü, kurum iklimi, kurum kimliği ve kurumsal imaj kavramları ve bu kavramlar arasındaki etkileşimi kavramasını, bir işletmenin hedef kitlelerinin zihninde algılanmasının stratejik planlanması olan kurumsal pazarlama olgusunu ve kurumsal pazarlama sürecinin planlanması aşamalarını açıklayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Beril Akıncı Vural


1 ÖÇ1. Kurumsal pazarlama kavramını tanımlar ve diğer alanlarla ilişkilendirir.
2 ÖÇ2. Kurumsal pazarlama karmasını ve karma elamanlarının ilişkilerini tanımlar.
3 ÖÇ3. Kurumsal pazarlama karmasını yönetir.
4 ÖÇ4.Kurumsal pazarlama yönetimini analiz eder.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


* Kurumsal pazarlama ve kurumsal marka kavramının açıklanması. * Kurumsal pazarlama karması elemanları ve aralarındaki stratejik ilişki: kurum kültürü, kurum iklimi, kurum kimliği ve kurumsal imaj. * Kurum kimliği oluşum modelleri. Kurum kimliği ve kurum imajı oluşum modelleri. * Kurumsal markanın yansıtılmasında kurumsal reklam kampanyalarının rolü ve kurumsal reklam kampanyası tasarımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler
2 Kurumsal Pazarlama Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
3 Kurumsal Pazarlama Yönetimi
4 Pazarlamada Güç İlişkilerinin Dört Modeli ve Kurumsal Pazarlama
5 Pazarlama ve Kurumsal Pazarlamanın Ana Bileşenleri
6 Kurumsal Pazarlama Şemsiyesi ve 6 C ( Kültür-Kimlik-İletişim)
7 Kurumsal Pazarlama Şemsiyesi ve 6 C ( Marka-İtibar-Pazarlama ve Paydaş Yönetimi)
8 Ara Sınav
9 Kurumsal Pazarlamada 11 P
10 Kurumsal Pazarlamada 6 C ve 11 P İlişkisi
11 Kurumsal Pazarlama Stratejisi
12 Müşteri ilişkiler Yönetimi ve Kurumsal Pazarlama İlişkisi
13 Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Pazarlama İlişkisi
14 Kurumsal Pazarlama Stratejisi ve Örnek Olay İncelemeleri (IBM, Fuji, Mc Donalds, Konica, Ford vb.)
15 Gelecekte Kurumsal Pazarlama
16 Final Sınavı

Dave Sutton, Tom Klein, Pazarlama Sanat Değil Bilimdir Kurumsal Pazarlama Yöntemi, MediaCat Kitapları, 2006. Gül Coşkun, Kurumsal Pazarlama Sosyal Pazarlama, Nobel Yayınları, Anakara, 2010. A. Bülend Göksel, Nilay B. Yurdakul, Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Üniversitesi Basım evi, 2002. James E. Grunig, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayın Yapım, 2005. A. Rıdvan Bülbül, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Nobel Yayın Dağıtım, 2000. Mehmet Karafakıoğlu, Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayıncılık, 2005. Ebru Güzelcik, Küreselleşme ve İşletmede Değişen Kurum İmajı, Sistem Yayıncılık, 1999, İstanbul Ayla Okay, Kurum Kimliği, MediaCat Yayınları, 1999, Ankara. Beril Akıncı Vural, Kurum Kültürü, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998. Philip Kotler, Nancy Lee, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat Kitapları, 2006. M. Nejat Özüpek, Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk , Tablet Basım Yayın, 2005. Corporate marketing: Integrating corporate identity, corporate branding, corporate communications, corporate image and corporate reputation Author(s):John M.T. Balmer, Stephen A. Greyser European Journal of Marketing; Volume: 40 Issue: 7/8; 2006 Viewpoint Corporate Strategy and the Role of Navigational Marketing Author(s):Nils-Erik Aaby, Anthony F. McGann, European Journal of Marketing; Volume: 23 Issue: 10; 1989 Corporate identity, corporate branding and corporate marketing - Seeing through the fog , Author(s):John M.T. Balmer, European Journal of Marketing; Volume: 35 Issue: 3/4; 2001 Literature review The strategic corporate intelligence and transformational marketing model Author(s):Peter R.J. Trim, Marketing Intelligence & Planning; Volume: 22 Issue: 2; 2004 Research Paper Combining corporate and marketing strategy for global competitiveness Author(s):D. Steven White, David A. Griffith, Marketing Intelligence & Planning; Volume: 15 Issue: 4; 1997 Research paper Understanding organisational culture and the implications for corporate marketing Author(s):Alan M. Wilson, European Journal of Marketing; Volume: 35 Issue: 3/4; 2001 Literature review Corporate marketing and service brands - Moving beyond the fast-moving consumer goods model, Author(s):Malcolm H.B. McDonald, Leslie de Chernatony, Fiona Haris, European Journal of Marketing; Volume: 35 Issue: 3/4; 2001 Literature review


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 1 12 12
Beyin Fırtınası 1 20 20
Proje Hazırlama 1 20 20
Bireysel Çalışma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek