GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107042017 Etkili İletişim Stratejileri Ders 1 2 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kurumsal itibar yönetiminde etkili iletişim kurmak


Prof. Dr. Nilay BAŞOK


1 Kurumsal itibarın önemini kavratmak ve istikrarlı kurumsal itibarda rekabet üstünlüğünü sağlama bilincini uyandırmak.
2 Kurumsal itibarın nasıl sağlandığını öğrenmek
3 Kurumsal itibarın sarsılmasının yaratacağı sorunların kavranması
4 Kurumsal itibar yönetiminde etkili iletişim kurmak

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Kurumsal itibar-etkili iletişim-kurumsal itibarın sarsılması-kurum imajını etkileyen unsurlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İtibar Ne Demektir? İtibar Nasıl Algılanıyor?
2 Kurumsal İtibar
3 Kurumsal İtibar Yönetimi
4 Kurumsal İtibarın Oluşturulmasındaki Etkenler
5 Kurumsal İtibarın Oluşturulmasındaki Etkenler II
6 Kurum İmajı Dinamikleri, Kurum İmajını Etkileyen Unsurlar
7 Kurumsal İtibarı Etkileyen Unsurlar
8 Arasınav (Vize)
9 İtibar Yönetiminde İletişim (Kurumiçi –Kurumdışı- Proaktif)
10 İtibar Yönetiminde Sözlü ve Sözsüz İletişim
11 İtibar Yönetiminde Konuşma ve Yazılı Becerileri Geliştirme
12 İtibar Yönetiminde Grup İletişimi ve İletişim Teknolojileri
13 İtibar Yönetiminde İletişimin Engelleri ve Kültürel Yönleri
14 İtibar Yönetiminde Müzakere, Anlaşmazlıklar ve Çatışmalar
15 İtibar Yönetiminde Yapıcı ve Yıkıcı Eleştiri
16 Final

Çiftçioğlu, Aydem (2009), Kurumsal İtibar Yönetimi, Seçkin Yayıncılık Acar, Ertan (2012), İtibar Yönetimi, Kerasus Yayıncılık Vural, Beril, Bat, Mikail (2015), Kurumsal İletişim, İletişim Yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Makale Kritik Etme 5 6 30
Bireysel Çalışma 3 10 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 15 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26
Okuma 6 5 30
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 4 4
ÖÇ 2 4 5 5
ÖÇ 3 5 4 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek